fredag 28 augusti 2009

Edward Kennedys roll vid WHO-kodens tillkomst

Senator Edward "Ted" Kennedy, som avled i tisdags den 25 augusti, spelade en viktig roll för tillkomsten av WHO:s kod för marknadsföring av bröstmjölksersättning. År 1978 ledde han en utfrågning som blev ett av stegen på väg till bildandet av WHO-koden tre år senare.
Här finns ett videoklipp som visar hur Edward Kennedy frågar ut en representant för Nestlé om Nestlés ansvar för att inte
Han tar upp frågorna om Nestlés produkter inte ska användas där det finns smutsigt vatten och där människor är så fattiga att de inte kan tänkas ha råd med bröstmjölksersättning utan späder ut den och om Nestlés ansvar.
- Utfrågningarna var så viktiga att Nestlé fortfarande angriper dem i sin PR-strategi mot Nestlébojkotten, nu i form av en pseudovetenskaplig artikel som förvanskar vad som skedde, säger Mike Brady på Baby Milk Action.

Marit Olanders

Inga kommentarer: