tisdag 18 augusti 2009

Syndromet otillräcklig mjölkmängd

Syndromet ”otillräcklig mjölkmängd” (på engelska; ”insufficient milk syndrome”) formulerades av antropologer för första gången på 1980- talet. Det beskrevs som ett västerländskt fenomen som bredde ut sig i länder där det förekom marknadsföring av bröstmjölksersätttning, bristande stöd för amning och rigida amningsrutiner i vårdapparaten. Fortfarande är upplevelsen av att mjölken inte räcker den vanligaste orsaken till att kvinnor slutar att amma i västvärlden. Kvinnor får inte rätt stöd i vårdapparaten vilket gör att tusentals kvinnor slutar att amma tidigare än de egentligen vill i Sverige varje år. Är inte det sorgligt? Klicka på rubriken så får du läsa om en studie i USA. Även där är alltså upplevelsen av otillräcklig mjölkmängd den vanligaste orsaken till att kvinnor slutar att amma.

Eva-Lotta Funkquist

Inga kommentarer: