onsdag 26 augusti 2009

Några principiella frågor

I de flesta samtal hjälpmammor får gäller att stötta föräldrar i att göra det de själva redan uttrycker att de vill. Ofta vet de redan vilken lösning som passar dem bäst och har en känsla av vad som är lösningen på deras bekymmer. Ibland kan ett beprövat knep vara till hjälp och med jämna mellanrum får vi frågor som vi hänvisar till vården, då vi inte kan eller får ställa diagnoser eller ge medicinskrådgivning.
Men ibland kan vi få frågor av mer principiell karaktär. Ibland för att någon undrar och ibland för att någon önskar gå i konflikt eller provocera.

Är ersättning farligt?
Bröstmjölksersättning är det enda förutom bröstmjölk som ett litet spädbarn kan rekommenderas att äta. På befolkningsnivå visar forskning på vissa nackdelar i I-länder, som större förekomst av övre luftvägsinfektioner och förstoppning. Man kan dock inte dra några slutsatser om enskilda individer. Bröstmjölken är orginalfödan för människobebisar och svår att härma industriellt. I brist på bröstmjölk är ersättning det enda alternativet. Bröstmjölksersättning är bra - men inte likvärdig med bröstmjölk.

Kan en pappa ta över föräldraledigheten och börja ge ersättning?
Ja, om det är vad familjen vill eller behöver göra, så är det deras eget val. Som amningshjälpare kan vi konstatera att det i regel går lättare både för mammas bröst och för bebisens mage om övergången görs gradvis över några veckor. Det går också om mamman så önskar, i den utsträckning hon önskar, att fortsätta amma de tider på dygnet hon finns nära barnet, så länge barnet också vill.

Hur länge bör man eller får man amma ett barn?
Här har Amningshjälpen ingen åsikt! Det finns rekommedationer från andra instanser. Helamning i 6 månader om så är möjligt och sedan delamnng i minst ett år är den svenska rekommendationen. Amningshjälpen stöttar mammor och barn att amma så länge de vill och mår bra av det. Amnigens vara eller icke-vara och dess längd är varje familjs ensak.

Men att amma en 15 åring då? Är det OK - är det inte incest?
Det är en fråga som nog aldrig ställs till en hjälpmamma annat än för att locka fram en reaktion. Att en 15 åring ammas är rimligen så ovanligt att hjälpmammor aldrig ställs inför den situationen i ett verkligt hjälpsamtal. Den amningstid människan anses vara biologiskt ämnad för anges ofta som 3-5 år, 15 år ligger utanför det spannet med viss marginal. Skulle en mamma misstänkas för att utnyttja sitt barn sexuellt, så ligger det helt utanför Amningshjälpens kunskapsområde att utreda oavsett barnets ålder.

Kan pappor amma?
Män har bröstvårtor och bröstkörtlar, de bröstkörtlarna kan producera mjölk och amning handlar dessutom inte bara om mjölk, utan även om tröst och närhet. Beläggen för manlig amning består i första hand av anekdoter och män med mjölkproduktion rör främst fall då män fått tumörer som lett till en onormalt hög prolaktinproduktion. Studier av mjölkens innehåll har inte gjorts. I övrigt är det inte upp till Amningshjälpen att avgöra om en pappa kan låta barnet tröstas av hans bröst eller inte, det är upp till pappan och barnet.

Amningshjälpens styrelse

Inga kommentarer: