onsdag 7 oktober 2009

Amningsnytt 3/09 ute nu!

Nya Amningsnytt ute nu!

• AMNINGSHETS ÄR INGET NYTT
• PAPPASTÖD = MER AMNING OCH MER PAPPALEDIGT
• VIKTEN AV BRA TEKNIK
• AMNING I IRAN
• AMNINGEN SOM LÄKER
och mycket mer


Amningshets är inget nytt
”Det bör därför vara varje moders oavvisliga plikt att göra sitt yttersta för att själv uppamma sitt barn.”
Varje mor har förmågan att ge di ... [och] skall därför ge bröstet för barnets skull. Det måste vara en ofrånkomlig regel att aldrig sluta med bröstet de första 6 månaderna” .

Så kunde det låta i böcker om barnuppfostran under 1900-talet. Att amningen framställdes som en plikt snarare sänkte motivationen än höjde den bland mödrarna. Läkarnas stelbenta regler om amning efter klockan och på begränsad tid gjorde amningen svår för många och omöjlig för några. Dessutom skyllde man på offret, mödrarna, när råden inte ledde til mer amning, utan mindre.
Elisabet Helsing, norska Ammehjelpens grundare, skildrar amningens historia i Norden de senaste 100 åren.

Pappastöd ger mer amning
Som nybliven pappa är det lätt att fastna i frustration över att inte kunna amma. Om pappor deltar i pappagrupper där de får stöd i att vara lyhörda för sina barns signaler och hitta andra sätt att umgås med dem än genom amning ammas barnen längre. Det visar en utvärdering av projektet Pappa på riktigt i Stockholm som pågick från 2003 fram till 2007. Det visade sig också att färre män som gått i pappagrupp skilde sig från sin partner , jämfört med rikssnittet. De tog också större del i den praktiska vården av barnet, som att stanna hemma och vårda sjuka barn, men framför allt var de mer föräldralediga än pappor i genomsnitt.

Vikten av bra teknik
Amningsteknik som inte är tillräckligt effektiv kan göra att kvinnor avslutar amningen tidigare. Även användning av napp under barnets första vecka kan innebära kortare amning totalt sett, visar en ny dansk studie.

Amning i Iran
Sverige och Norge brukar sägas ha Västvärldens högsta förekomst av amning. Bägge länderna har dock långt kvar till Irans amningsstatistik. Eller vad sägs om 90% ammade barn vid ett års ålder och 57% vid två år?
Iran har de senaste 20 åren arbetat aktivt för att öka amningsförekomsten, för att förebygga sjukdom och död bland spädbarn samt förbättra spädbarnshälsan generellt.

Amningen som läker
Om hur amning hjälpa en att hitta rätt i sitt eget föräldraskap.

DESSUTOM I AMNINGSNYTT 3/09:

• Hjälpmammerollen — en skola i ödmjukhet
Intervju med Karin Sutare

• Amningsord
Stämmer det att barn säger ”näh” när de vill till bröstet?

•Utebliven amning ökar risken för astma

• Ökad psykisk sårbarhet tiden efter förlossningen

• Amning är politik - recension av The Politics of Breastfeeding


Beställ ditt eget ex av Amningsnytt på amningsnytt@amningshjalpen.se

http://amningsbloggen.blogspot.com/

2 kommentarer:

Lotta sa...

Hurra! Hittade den i brevlådan när jag kom hem. Vill läsa nu på en gång, men måste få fram middag till familjen först. Får läsa i lugn och ro ikväll istället. Den som väntar på nåt gott...
/Lotta

jonna sa...

jag orkade inte vänta så jag läste artikeln om amning de senaste hundra åren samtidigt som jag åt mellanmål, ammade och avhandlade dagen med far i huset.