onsdag 1 maj 2013

Amning i siffror- Tävlingen avslutad

Vinnarna i tävlingen är nu utsedda. Grattis till er som vunnit!

1:a priset går till Ulrika Eek
2:a priset går till Charlotta Wennström
3:e priset går till Karin Ågren

Svaren som kom in har varit kreativa och även till viss del stämt överens med de siffror som jag tänkte på.

Med 97 syftade jag på att det är procenten av svenska barn som ammas första veckan efter födseln. Detta enligt Socialstyrelsens rapport från 2012. Samma rapport meddelar även att 87 % ammas vid fyra månaders ålder. Även om amningsfrekvensen i Sverige har varit på nedåtgående sedan 2004 så ligger vi ändå bra till sett i ett internationellt perspektiv.

182 500 är antalet kalorier som går åt för att amma ett år, räknat på i snitt 500 kcal om dagen.

3-5 är procenten fett i bröstmjölk vilket fördelas på 40 % mättat fett och resterande främst enkelomättat. De flesta däggdjurs mjölk har en fetthalt på mellan 2-10% men blåvalen har faktiskt så mycket som 36% fett i sin mjölk!

1973 var året som Amningshjälpen bildades. Syftet var då och är fortfarande att sprida kunskap om amnig, verka för en levande amingskultur samt ge stöd åt dem som ammar. När Amningshjälpen startade var amningsfrekvensen i Sverige otroligt låg. 1971 var bottenåret då endast 6 % av mammorna ammade sina barn vid 6 månaders ålder. Sedan dess har kunskaperna om amning ökat både bland sjukvårdpersonal och föräldrar och Amningshjälpen har säkerligen haft en del i det!

Källor:
Jenessa R. (1979). The composition of human milk. Semin Perinotal, 3 (3) 225-39.
Amningshjälpen.se
Socialstyrelsens rapport "Allt färre ammar sina barn" från aug 2012.

Inga kommentarer: