lördag 6 juni 2009

Det är en tid som vi ångrar idag

Småbarnsföräldrarna Gulan Avci och Fredrik Malm skriver i en debattartikel i Expressen den första juni om Anna Wahlgrens uppmärksammade tryckpressmetod. Själva har de testat en annan metod för att få sitt barn att somna ensamt och sova hela natten, nämligen femminutersmetoden. Om den metoden skriver de så här:

Det är en tid som vi ångrar i dag. Efter att ha provat länge insåg vi att metoden inte gav någon effekt på vår son. Tvärtom upplevde vi metoden omänsklig.


Gulan och Fredrik avråder bestämt föräldrar från att testa någon inne-metod. Låt inte charlataner uppfostra era barn, säger de och tycker att föräldrar istället ska ha rätt till professionell vägledning dygnet runt.

Problemet är bara att den professionella vägledningen har, hur konstigt det än låter, lärt ut just femminutersmetoden. De har gjort den till en inne-metod och genom forskning visat att metoden är effektiv och säker. Anna Wahlgren är faktiskt en av dem som är starkt kritisk till femminutersmetoden.

På samma sätt som Anna Wahlgren visat brist på empati för barnets utsatthet har barnhälsovården gjort det. På många håll använder man Berndt Eckerbergs broschyrer. I Uppsala har man varit särskilt aktiv, forskat på metoden och tagit fram en broschyr som uppmuntrar föräldrar att låta barnet gråta sig till sömns även om föräldrarna ens aldrig har uppfattat att barnet har sömnproblem. Kanske har detta varit en grogrund för att föräldrar ska leta runt efter fler metoder och då kanske hittat Anna Wahlgrens tryckpressmetod.


Eva-Lotta Funkquist

Inga kommentarer: