tisdag 23 juni 2009

Hot inifrån mycket värre än hot utifrån

Är barn är sårbara, eller inte? Genom mänsklighetens historia har vi alltid levt under svåra omständigheter. I svält, fattigdom och genom svåra epidemier. Är inte barn skapta för att klara ganska dålig omvårdnad? Svaret verkar vara att barn är mycket bättre rustade för hot utifrån än hot inifrån. Barn kan växa upp i avsaknad av det mesta som vi uppfattar som livsnödvändigt och ändå utvecklas till trygga individer, men de är betydligt sämre rustade att bära sviktande eller frånvarande omvårdnadspersoner.

Läs mer i Anknytningsteori, betydelsen av nära känslomässiga relatioer, Broberg, m. fl.

Inga kommentarer: