tisdag 15 september 2009

Hur spädbarnen tas om hand påverkar hela samhället

Psykoanalytiker Erich Fromm intresserade sig för varför vissa samhällen är aggressiva och andra inte. Han ansåg att aggressivitet inte är en mänsklig egenskap utan en del av ett syndrom och för att visa det analyserade han många traditionella samhällen och delade in dem efter hur aggressiva de var. Ett icke aggressivt samhälle är bergsfolket Arapesh. Hos Arapesh är män och kvinnor jämställda och lika involverade i barnen. Små barn bärs ständigt omkring av en vuxen och ett barns gråt måste till varje pris undvikas. Amningen präglas av samvaro och lek och barnen ammas i flera år. Flodfolket Mundugumor är däremot ett fientligt folk och barnen föds till en värld som präglas av en hänsynslös individualism och fiendskap mellan individer. Barnen lämnas vanligtvis hemma, i en korg upphängd i taket. De tillåts ligga ensamma och gråta och modern försöker ständigt skjuta på barnets måltider. Hela amningsproceduren präglas av ovilja. När barnet börjar gå avslutas amningen och barnet tillåts inte längre sova med föräldrarna.

Läs gärna mer i Den destruktiva människan av Erich Fromm

Eva-Lotta Funkquist

1 kommentar:

Anna sa...

Japp, det är skillnaden på trygg och otrygg anknytning!