tisdag 1 september 2009

Uppmuntra "offentlig" amning

Fortfarande är det sommarvarmt i stora delar av Sverige. När vi är utomhus mer blir det också tillfälle att amma mer bland folk. Amma ”offentligt” kallas det men vad är det? Man sitter ju inte på en scen precis. Man ställer inte till med någon scen. Man har ett litet barn och man gör beteenden som hör till spädbarnstiden. Man gör det mammor och barn gjort under hela människans existens.

Amning är normalt. Det är inte en livsstil bland flera. Amning är inte en kulturell konvention. Amning bara är. När barn föds, kommer det mjölk i mammans bröst. Man kan inte välja amning (jo förresten, om man adopterar eller är man), men man kan välja bort amningen. Och amning kan bli ett helvete som är skönt att slippa.

Fortfarande finns det många hinder kvar för att amningen ska fungera optimalt för alla. Det saknas kunskap om grundläggande amningsteknik på en del håll. Det saknas lyhördhet och samordning. Det förekommer fortfarande att kvinnor slutar amma (eller säger att de har slutat) p g a att personer i deras omgivning tycker att barnet blivit ”för stort”. Barnmatsföretag tar sig rätten att förklara hur amning ska gå till och passar på att så in tvivel på amningen (Nestlé pratar om en "tömningsreflex" här när i själva verket ett ammat bröst aldrig kan bli tomt) eller felaktiga påståenden ("Det är lika normalt att ett spädbarn äter fem gånger per dygn som att det äter åtta-nio gånger per dygn" påstår Semper här). Fortfarande delas amningsbroschyrer producerade av Nestlé ut till nyblivna föräldrar inom vården.

Tänk om spädbarnsföräldrar kunde röra sig helt fritt i samhället med sina barn. Om den som har ett litet barn inte går undan eller smusslar fram en napp utan ammar eller flaskmatar med rak rygg och öppen blick just där hon eller han för tillfället befinner sig. Om den som inte ammar eller flaskmatar kan ge en uppmuntrande nick till den som gör det.

När spädbarn och deras beteenden inte längre göms undan utan reclaimar sin plats i samhället intill den som vårdar dem ökar också chansen att framtida föräldrar har sett hur amning går till innan det är dags att amma det egna nyfödda barnet, vilket i sin tur kan bidra till en fungerande amning.

Marit Olanders

Inga kommentarer: