fredag 2 juli 2010

Exklusiv amning minskar risken för infektionssjukdomar i rika länder

Av: Eva-Lotta Funkquist

Exklusiv amning i minst fyra månader minskar risken för infektioner i övre och nedre luftvägarna och i mag-tarmkanelen hos nederländska spädbarn. Delvis amning hade inte en skyddande effekt. Författarna konstaterar att exklusiv amning skyddar mot infektioner och därför bör rekommenderas i industrialiserade länder. Klicka på rubriken om du vill läsa mer.

Inga kommentarer: