torsdag 22 juli 2010

Helammade barn behöver inte extra vatten

Av Marit Olanders

Helammar man efter barents behov behöver man inte ge extra vatten, inte ens de hetaste sommardagarna. Tvärt om kan vatten medföra risker, läser jag på Kellymom.
Vatten kan fylla magen och göra barnet mindre intresserat av att amma, vilket i längden kan leda till minskad mjölkmängd hos mamman. Barn som är gula i hyn kan få ökade bilirubinvärden om de får vatten.
Bröstmjölk innehåller all vätska barnet behöver under helamnignsperioden. När du börjar ge barnet fast föda kan det också få urmjölkad mjölk eller vbatten till maten. Amma lugnt i värmen!

Inga kommentarer: