torsdag 29 juli 2010

Tokigheter i böcker 2

Fri amning på 50-talet

av Marit Olanders

Det är alltid spännande att slå upp amningskapitlet i böcker som rör spädbarnsvård. Ett sånt finns faktiskt i den den tjocka boken Nutidsmat och hemhushållning, med underrubriken Husmoderns bok. Mitt exemplar är utgivet 1952. En lång rad författare har bidragit med teori om mat, recept, inredning, städning och annat som föll på husmoderns lott tiden efter andra världskriget. Läkaren Lennart Hesselvik har skrivit om amning. Som så många andra som skrivit om amning på 1900-talet understryker han hur bra amning är, för att "bröstbarn i genomsnitt är mycket motståndskraftigare mot sjukdomar än flaskbarn" och för att den säkert är väsentlig för "barnets - och moderns - själsliga välbefinnande".

Dessvärre är den gode doktorn helt ute och cyklar när han ska förklara hur mamman ska göra för att uppnå detta välbefinnande för sig och barnet. Att bröstmålen ska vara fem per dygn - var fjärde timme - är fullständigt självklart. Han påstår att barn vaknar av sig själva en kort stund före bröstmålen "men sover lugnt största delen av tiden dessemellan".

Dock har dr. Hesselvik nåtts av uppgifter om fri amning och han diskuterar detta. Fri amning definierar han som att barnet får bestämma hur ofta och vid vilka tidpunkter det ska äta. Och här kommer äntligen dagens citat:

Många mödrar, som försökt genomföra den fria amningen, har emellertid gjort den erfarenheten, att det är mycket svårt att avgöra, när måltiderna ska inpassas. Ibland har de förletts till upp till tiotalet mål per dygn, vilket uppenbart är olämpligt för barnet och uttröttande för modern.

- Men kan det inte vara tröttsamt då, säger min 18-årige släkting när jag läser det högt för honom.
- Jo, men det blir ju inte lättare av att man hela tiden får höra andra säga hur trött man är.
- Sant.

Visst kan amning vara tröttande ändå, om den inte funkar på något sätt, eller om man har tanken att det EGENTLIGEN ska gå fyra timmar mellan amningarna på dagen, och åtta på natten. Men amning kan också vara avkopplande. Många av hinner tio amningar före lunch. En del hinner tio amningar före frukost. Och tänk, då händer det som dr. Hesselgren har hört ska hända vid fri amning: Barnen blir lugna och harmoniska när de slipper skrika av hunger.

Inga kommentarer: