söndag 1 augusti 2010

Utebliven amning ökar risken för vanvård

Av Eva-Lotta Funkquist

I en studie från Australien ville man undersöka huruvida vanvård av barn var vanligare bland barn som inte hade blivit ammade. Urvalet bestod av 7223 barn och 512 av dessa utsattes för dokumenterad vanvård av någon av sina föräldrar. Författarna korrigerade för faktorer som kunde påverka utfalltet, t.ex. socialgruppstillhörighet. Det visade sig att risken för att ett barn skulle utsättas för vanvård av modern var 2.6 gånger högre om barnet inte hade blivit ammat. Däremot innebar inte utebliven amning en ökad risk för att utsättas för vanvård eller övergrepp av pappan. Klicka på rubriken om du vill läsa artikeln.

Inga kommentarer: