onsdag 4 augusti 2010

Dan släppte bröstet

Kristina suckade ett slag: Havandeskapet som Ulrika otåligt hade önskat sig, det fruktade hon. Varje gång gick hon i bävan för att månadsblödningen skulle utebliva. Och hon hade blivit ängsligare för grosessen sedan Dan släppte bröstet; hon trodde sig märka att digivningen var ett hinder.

Ur Nybyggarna av Vilhelm Moberg

Inga kommentarer: