måndag 16 augusti 2010

Ljud, elektromagnetiska vågor - och amning

Av Marit Olanders

Ofta när amning ska avhandlas i media nämns amningsfekvensen. Jag har själv helt oreflekterat skrivit om amningsfrekvensen i Amningsnytt, möjligen tänkt att det är väl så man ska göra. Sen kom jag på att jag inte skulle kunna förklara enkelt vad frekvens är så då började jag skriva amningsförekomst i stället. Det kändes mycket bättre.

Enligt Nationalencyklopedin är frekvens det inverterade värdet av tiden mellan näraliggande upprepanden. Enligt Wikipedia är frekvens ett mått på antalet av en repeterande händelse inom ett givet tidsintervall. Ljud och elektromagnetiska vågor kan man till exempel mäta frekvensen på, uttryckt i Hertz, där 1 Hz är en händelse som inträffar en gång per sekund.

Det finns säkert läsare här som gillar att räkna och gärna räknar ut hur många Hz amningsfrekvensen i Sverige utgör. (Och som kanske t o m kan rätta mig om jag inte uttryckte mig korrekt i föregående mening.) Det blir ett resultat om man räknar hur många barn som ammas vid en vecka och hur många oms ammas vid ett års ålder.

Det jag undrar är varför man i Sverige väljer att uttrycka amning på befolkningsnivå med en term hämtad från fysiken. På engelska betecknar breastfeeding frequency antalet amningar för ett och samma mor-barn-par per dygn. Vill man berätta hur stor andel av befolkningen som ammar säger man breastfeeding prevalence, dvs förekomst.

Att tala om "amningsfrekvensen" som vi gör i Sverige betyder att ett mor-barn-par likställs med en svängning på en ljudvåg. Det är inte ett förtingligande, det är att krympa det enskilda mor-barnparet ännu mer, till något abstrakt, fysiskt, distanserat. Kanske det bidrar till motståndet mot amningspressen under senare år. Man vill inte amma för att blli en siffra i statistiken eller en i ett svårgripbart fysiskt upprepande.

2 kommentarer:

Christer Romson Lande sa...

Eftersom du nu ber om det: jag skulle säga "… vad amningsfrekvensen i Sverige är mätt i Hz".

Och som bonus så kan jag berätta att "miog" är en felstavning för "mig". Eller var det en avsiktlig ironi?

I sak så är jag skeptisk. Om det här är att likställa amning och ljusvågor, vad är det då att prata om hur många som ammas? Är det då inte att jämställa amning med allt annat som det förs statistik över, t.ex. antal kor som finns? I själva verket så är det väl ett språkligt uttryck som förekommer i svenskan. Man pratar om anmälningsfekvens för olika brott, och då syftar man inte på hur många anmälningar som görs per sekund, utan på andelen brott som anmäls. Uttrycket är hämtat från fysik eller från engelska där ju "frequent" bara betyder "ofta". Det är inte mera att jämställa ngt med fysik än vad det skulle vara att t.ex. säga "Den lyckade amningen med det andra barnet gav henne en rejäl dos extra energi jämfört med det första." Ordet "energi" är ju på samma sätt hämtat från fysiken.

Marit OLanders sa...

Tack Christer. Jag rättar miog och så får jag stå för min okunnighet i fysik.