söndag 29 augusti 2010

Varför det inte går att lagstifta om amning

Av Marit Olanders

Då och då kommer det oigenomtänkta förslag om att man borde lagstifta om amning. Här är några anledningar till varför det inte går.

1. Den viktigaste anledningen är förstås att amning är en relation, som måste vara frivillig för alla inblandade, och gärna lustfylld. Det argumentet överskuggar alla andra, men det finns ju fler:

2. En del barn har svårt att förstå hur de ska göra vid bröstet. En del barn har blivit skrämda i samband med amning och vill inte ta bröstet. En del barn kan av fysiska orsaker inte suga så bra elleri nte alls. Ska det göra deras mammor till lagbrytare?

3. En del mor-barn-par får inte amningen att fungera p g a bristande stöd.

4. En del mammor blir allvarligt sjuka och kan inte amma av den anledningen. En del mammor får redan idag inte amma sina barn i Sverige, nämligen de som är hivsmittade.

Vad gäller punkt 2, 3 och 4 kan man ju tänka sig att en galen lagstigftare kan dela ut dispenser. Men var ska gränsen gå? ska man ha med sig en journalutskrift att visa fram: Giltigt skäl att inte amma!?!?

1 kommentar:

Anonym sa...

Nej, det behövs verkligen inte att lagstifta om amning eftersom alla svenska kvinnor ändå uppfattar det som något obligatoriskt. Om det nu verkligen ÄR frivilligt ska man förse kvinnor med all information och stöd de behöver och sedan låta dem *själva* välja hur de vill mata sitt spädbarn. Uppmuntra gärna till amning, men inte påtryckningar. Det går faktiskt alldeles utmärkt att flaskmata sitt barn, och så får papporna vara med och hjälpa till.
/Andrea Nord aenord@hotmail.com