fredag 19 november 2010

Amning och kognitiv utveckling

Av Eva-Lotta FunkquistAmningens längd har i studier visat sig påverka barns kognitiva utveckling positivt. Men vad är orsaken? Vissa forskare har menat att om man tar hänsyn till mammans intelligens, sociala klass och utbildning så försvinner sambandet, medan andra har ansett att de kunnat visa på ett samband efter att de genom så kallad regressionsanalys tagit hänsyn till de här faktorerna. I en spansk studie med sammanlagt 500 barn visade forskarna att lång amning (vilket man definierade som >12 veckor) innebar högre poäng på kognitiva tester, högre social kompetens och lägre förekomst av AD/HD symtom hos barnen. Klicka på rubriken om du vill läsa mer.Vad är då förklaringen till amningens positiva inverkan på den kognitiva utvecklingen? Forskarna i den här studien resonerar kring att det kan bero på att amning påverkar den vita hjärnsubstansen och limbiska systemet positivt. Orsaken till det anser de skulle kunna vara bröstmjölkens speciella fettsyror, den fysiska och psykologiska stimulans som amning medför eller helt andra orsaker, som t.ex socialklass.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack för infon!
Undrar vad resultatet skulle för barn som ammats enl. WHO: rekommendation. Eller tom barn som ammats tills de slutat självmant.