lördag 6 november 2010

Amning och självförtroende

Av Eva-Lotta Funkquist


Vem ammar? I Kanada är det här något man undersökt noga och man använder sig av begreppet self-efficacy, vilket väl närmast kan översättas med själv-verkan. Den som har självförtroende för och trygghet i en uppgift klarar av den. Man har utvecklat ett frågeformulär som ursprungligen innehöll 33 frågor, men som reducerades och nu innehåller 14 frågor.

De inleds alla med "Jag kan alltid" och följs sedan med påståenden som t.ex. "avgöra om min bebis får i sig tillräckligt med mjölk". Andra påståenden är: "klara av att amma även om min bebis gråter","klara av amningsstunden på ett för mig tillfredställande sätt" och "avgöra om bebisen har ett bra tag under hela amningsstunden". Det finns fem svarsalternativ på frågorna som sträcker sig från "stämmer helt" till "stämmer inte alls". Höga poäng på frågeformuläret då bebisen är en vecka gammal innebär större sannolikhet att barnet ammas vid en eller två månaders ålder.


Vad mammorna svarar är påverkbart. Den som har fått hjälp med hur man tolkar om en bebis vill amma och den som har fått hjälp med att avgöra om bebisen har ett bra tag under amningen har större chans att få höga poäng på frågerformuläret och därmed strörre chans att amma längre. Amning och vårdkvalité hänger ihop.

Inga kommentarer: