lördag 13 november 2010

Den motvillige monarken

Av: Eva-Lotta Funkquist

Jag läser Thomas Sjöbergs Den motvillige monarken. I fantasin ställer Thomas en fråga till kungen i inledningen av boken: "Hur upplevde han som liten att vara omgiven av nästan enbart kvinnor (mamman systrarna, barnflickan Nenne m. fl.) och avsaknanden av en riktig och nära mansförebild?" Man misstänker att författaren ser ett problem här som kanske skulle kunna förklara kungens senare leverne. Jag har alltid undrat över det här sättet att resonera. Det måste väl vara kvalitéten på dem som tar hand om ett barn som är avgörande, inte om en mans eller kvinnoförebild saknas. Eller?

Det är nog att betrakta som väl känt att kungligheter ofta levt i en känslomässig misär som barn. Jag hörde en gång en av kungens systrar på ett anekdotiskt vis berätta en historia om kungen från då han var liten. Barnflickan Nenne skulle åka på semester. I förtvivlan försökte Carl Gustav hålla fast henne så att hon inte skulle kunna åka. De var tvungna att bända loss honom.

Jag tror att den historien betydligt bättre kan vara en förklaring på kungens senare leverne.

Inga kommentarer: