fredag 9 oktober 2009

När Agnes Wold pladdrar på avslöjar hon sin okunnighet

Så var Agnes i farten igen. Någon undrade i en tidigare kommentar: Vad är hon egentligen ute efter? Inför expressens journalist tror jag faktiskt att hon avslöjar sin agenda. Hon säger: Barnmorskorna har inte kompetens att avgöra vad som är vetenskapligt bevisat.

Kära Agnes, det finns många barnmorskor som forskar om amning i Sverige. Förmodligen fler än läkare. Barnmorskor har så mycket forskningsmetodik i sin utbildning att läkarstuderande brukar bli avundsjuka. Barnmorskor har kompetens att avgöra vad som är vetenskapligt riktigt. All forskning innehåller slutsatser som så småningom visar sig vara felaktiga. Det tar tid innan sjukvården tar till sig felaktigheter. Där är amningsforskning inget undantag.

Det finns svenska barnmorskor som forskar om amning och som har blivit världsnamn. Jag har varit på en konferens där en framgångrik läkare och forskare sa till den svenska publiken:

-You have Ann-Marie Widström, I wish she was from my country.

Om Agnes hade läst den forskning som finns om amning skulle hon väl rimligtvis veta det. Att läkare blir provocerade av att annan vårdpersonal forskar framgångsrikt är ingen nyhet. Sjukvården är en hierarkisk och patriarkal värld. Det sorgligaste med historien om Agnes tycker jag är att hon har fått priset Tora-Taggen för att hon
skulle ha vara en "feministisk forskare vars forskning bedöms irritera den patriarkala ordningen". Så är det inte alls med Agnes uttalanden om amning. De passar alldeles som handen i handsken in i den patriarkala ordningen.

Eva-Lotta Funkquist

11 kommentarer:

Anonym sa...

"Barnmorskorna har inte kompetens att avgöra vad som är vetenskapligt bevisat."

Ja hon har ju rätt, Ni kanske borde kolla upp vad professor i klinisk bakteriologi innebär och jämföra hennes kompetens med en gammal Barnmoskas.

Shit va ni är lurade.

Marit OLanders sa...

Anonym, det är ju just det Eva-Lottas inlägg handlar om. Att ju högre upp man är i hierarkin desto mindre krav på att man redovisar källor i sina uttalanden. Man kan också utnyttja sin rang genom att köra över dem som har lägre rang, ett bruk som jag vet Agnes Wold tidigare kämpade emot genom att inte nämna sin egen titel. När hon debatterar amning verkar hon dock vara noga med att ordet läkare och professorstiteln (och tidigare docent) kommer med.

Anna Herting sa...

Men det Eva-Lotta säger är att det finns Barnmorskor med forskarkompetens. Internationellt erkännda. Hon säger inte att alla barnmorskor har det.

Självklart finns det gott om folk i vården, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som inte har nog koll på forskningsläget innom ett särskillt område. En del inte ens innom sitt eget område.

Hon säger också att det tar tid innan nya rön når ut i sjukvården.

Att Wold är professor och inom bakteriologi betyder givetvis att hon har forskarkompetens och att hon har mer koll än genomsnittet på hur människors immunförsvar funkar och hon kan en hel del om hur bakterifloran i magen funkar.

Men det finns det andra som också kan, Tex Lars Å Hanson och deras slutsatser är inte direkt lika.

Samtidigt så är det ju helt sant att forskningsläget kring Amning och allergier i dagsläget inte pekar mot ett skydd av amning mot allergier och det är synd att inte vården är uppdaterad och ger mammor rätt information.

Mia sa...

Jag helammades och är allergisk.
Min väninna flaskmatade sitt ena barn efter en massa bekymmer med det förstfödda barnet, inga allergier.
Det finns inga klara bevis för några kausala samband. Förut sa man att man inte skulle ha husdjur hemma när man hade småbarn, då kunde man utveckla allergier mot djur. Det finns det inga vetenskapliga belägg för och det har därför fått revideras.
Väninnan som flaskmatade blev utsatt för en kampanj från BVC att Det Är Ju Verkligen Bäst Att Amma. Men det funkar inte för mamma eller barn. Punkt slut.
Det behövs fler synsätt inom debatten än att amning är det välsignade svaret på alla problem.
I utvecklingsländer ska man definitivt uppmana till amning. I i-länder ska man vara försiktig med argument som saknar vetenskaplig grund.

Marit OLanders sa...

Mia, du har helt rätt i att det behövs fler synsätt i debatten än att amning är lösningen på alla problem och att man bör argumentera med vetenskaplig grund.

Man kan också ge lite bakgrunder, som att berätta att en anledning till att barn som ammas mest också blir mest allergiska, enligt vissa studier, är att allergiska föräldrar är mer motiverade att amma längre. Eftersom amningen varken gör från eller till, men allergi har hög ärftlighet så ser det i statistiken ut som om det finns ett samband mellan allergier och att bli ammad.
Vad som sällan kommer fram är också att ammade barn mindre ofta drabbas av wheezing och astma än barn som inte ammas.

Jag håller också med dig om att varje förälder bör bli lyhört bemött och respekterad för sitt val angående amning och flaskmatning.

Anonym sa...

Det är ju journalisten som skrivit dit Agnes titlar, inte hon själv. Och hur kan man veta om hon verkligen är korrekt citerad angående barnmorskornas vetenskapliga kompetens?
De som arbetat inom både öppenvård och slutenvård/med forskning vet ju att nya rön och "sanningen" snabbare når dem som arbetar i en miljö där många forskare arbetar och dagligen möts på seminarier, redovisningar, konferenser mm.

Marit OLanders sa...

Anonym: Agnes Wold har svarat på en debattartikel i Amningsnytt nr 4/06. Den valde hon själv att underteckna så här: "Docent, leg läkare, specialist i klinisk immunologi, Sahlgrenska akademin, Göteborg".
Marit OLanders, redaktör på Amningsnytt

Amningsbloggen sa...

Och varför skulle man starta ett krig för att barnmorskor i primärvården inte säger det som är färskast i forskningsammanhang. Mycket forskning visar att ersättning innebär hälsonackdelar för spädbarn på befolkningsnivå. (Jag har alltid fått lära mig att ingenting är BEVISAT, mycket viktigt att hålla i åminne tror jag). Ska vi också starta amningskrig för att barnmorskorna på MVC inte nämner fetma, hjärt och kärlsjukdomar, cancer, IQ o.s.v. Nej, det går ju inte: Tagga ner Agnes! Kom med sakliga argument och ge tips om vad broschyrerana skulle kunna innehålla. Men läs på först.

Hälsar Eva-Lotta

Max sa...

När aftonbladet eller expressen invervjuar en så brukar man sällan referera till källor i det man säger. Detta eftersom man är källan som expressen använder.

Nu är juh inte Amnes någon riktig expert på amning såvitt jag förstår, hon är professor i bakteriologi. Och förmodligen endast forskat de senaste 10 åren på bakterier och deras egenskaper och interaktion med deras omvärld.

Problemet är dock, ur expressens synvinkel; Hur hittar man en expert på amning? Finns det professorer i amning i Sverige? Kanske, förmodligen inte.
Så man tar det bästa man hittar. Vilket är en professor i bakteriologi.

I din text visar du tyvärr din okunnighet när du tror att läkare besitter någon typ av forskarkompetens, tyvärr är så inte fallet. Läkare besitter kompetens om hur man behandlar patienter, inte hur man forskar. Vill du bli forskare inom vit biologi så skall du vara just det, vit biolog, biokemist eller organkemist.
Sen att man kan vara läkare och skola om sig till forskare är en annan sak.

Sen var det någon som skrev och jämförde sig själv mot en kompis som inte blev ammad. Tyvärr så måste jag dock informera att i vetenskapens värld så kan man inte ta och jämföra två individer och sen tro att dem resultaten är korrekta, testa med 200 individer så har vi kommit någonvart :)

Anonym sa...

När aftonbladet eller expressen invervjuar en så brukar man sällan referera till källor i det man säger. Detta eftersom man är källan som expressen använder.

Nu är juh inte Amnes någon riktig expert på amning såvitt jag förstår, hon är professor i bakteriologi. Och förmodligen endast forskat de senaste 10 åren på bakterier och deras egenskaper och interaktion med deras omvärld.

Problemet är dock, ur expressens synvinkel; Hur hittar man en expert på amning? Finns det professorer i amning i Sverige? Kanske, förmodligen inte.
Så man tar det bästa man hittar. Vilket är en professor i bakteriologi.

I din text visar du tyvärr din okunnighet när du tror att läkare besitter någon typ av forskarkompetens, tyvärr är så inte fallet. Läkare besitter kompetens om hur man behandlar patienter, inte hur man forskar. Vill du bli forskare inom vit biologi så skall du vara just det, vit biolog, biokemist eller organkemist.
Sen att man kan vara läkare och skola om sig till forskare är en annan sak.

Sen var det någon som skrev och jämförde sig själv mot en kompis som inte blev ammad. Tyvärr så måste jag dock informera att i vetenskapens värld så kan man inte ta och jämföra två individer och sen tro att dem resultaten är korrekta, testa med 200 individer så har vi kommit någonvart :)

Annie sa...

Jag måste säga att jag inte förstår den raljerande tonen. Jag kan inte se något pladder någonstans, utan ganska rationella argument som hänvisar till vetenskaplig forskning (och det faktum att vetenskapen inte entydigt visar att amning minskar risken för allergier).

Att skriva sin titel eller referera sina meriter handlar ju inte om att köra över någon annan, utan att lägga korten på borden om vad man har för kvalifikationer. Jag lyssnar hellre på råd om samband mellan amning och allergi av en klinisk bakteriolog och specialist i klinisk immunologi än en dammsugeförsäljare t.ex. Hennes kunskap och forskning är ju faktiskt fullt relevant. Och all respekt i världen till alla fantastiska barnmorskor och det jobb de gör, men de har ju faktiskt inte samma kvalifikationer att uttala sig om (eller i vissa fall ens förstå) sambanden mellan amning och allergier. (Uppenbarligen inte då man fortfarande får höra att amning minskar risken för allergier, trots att det inte är vetenskapligt underbyggt.) Att det sedan finns en undergrupp av barnmorskor som har utökad erfarenhet, kunskap eller kompetens är ju också jättebra. Men den kompetensen överförs ju inte automatiskt på hela barnmorskekåren.

Själv tyckte jag att Agnes Wolds inlägg om amning och alkohol var fantastiska. Det var vetenskapliga enkla fakta som raserade moraliska icke-vetenskapliga föreställningar om huruvida ammande kvinnor bör (få) dricka alkohol. (Mängden alkohol som överförs i bröstmjölken är mängden alkohol i moderns blod.) Man kan ha alla möjliga moraliska åsikter om huruvida mödrar (eller fäder för den sakens skull!) bör dricka alkohol när man tar hand om ett litet barn. Men att påstå att en bebis tar skada av att dess ammande mamma dricker ett glas vin är ren lögn och kan inte underbyggas vetenskapligt på något sätt.