söndag 30 oktober 2011

Många smådelar gör nappflaskor svåra att diska ... och sätta ihop

Amningsbloggens nappflasktest del 4

Av Marit Olanders

Nappflaskor består av flera delar. Man måste ta isär alla delarna varje gång man sköljer och diskar  nappflaskan.Man får se noga till att det inte samlas matrester i alla vinklar, skruvgängor och mönster.

Flest delar var det till Dr Brown’s nappflaska där man fick totalt 8 olika saker i förpackningen om man tog isär allt (som man ska varje gång man diskar flaskan). En av delarna en liten flaskborste som man behöver för att komma åt inne i den pip som finns inne i flaskan som påstås bevara vitaminer i bröstmjölk/ersättning.

Flera av flaskorna hade flasknappar med en liten ventil i, den så kallade anti-kolikfunktionen. Man måste vara snabb med att skölja flaskorna med kallt vatten och sedan diska dem strax efter användning för att inte ersättning eller bröstmjölk ska torka in.

Mams flaska hade en ventil i flaskans botten i stället, vilket gjorde att den bestod av ännu fler delar. Själva flaskan var lätt att diska. Eftersom man skruvar ur botten blir det bara ett rör kvar (låt vara med skruvgängor i bägge ändar), men botten består av två delar, en hård ytter och en inre mjuk med små hål och veck där matrester kan fastna. Skruvar man inte ihop delarna rätt så läcker flaskan. Esskas flaska var insvängd, vilket gjorde att den var svår att diska i botten.

Napparna kunde också vara mycket svårdiskade med räfflor på insidan eller en knopp ytterst på nappen som torde vara mycket svår att hålla ren.

Flaskmatar man på rutin bör man nog hålla sig till ett märke på flaskorna. Flaskor och nappar är snarlika på flera märken. Vid ett tillfälle förväxlade jag napparna till Mams och Esskas flaskor och då läckte det från nappkragen när man sög/försökte amma på flaskorna.

Instruktionerna finns ofta på många språk, ibland satt med mycket liten stil. Dessutom innehåller de konstigheter som ser ut som översättningsfel. Meda skriver att man ska diska deras flaska i såpvatten före användning. Vad är det för fel på vanligt diskmedel? Till Dr Brown’s flaska följer det med en jättelik bipacksedel på 20 olika språk, om jag räknar rätt. Hur många letar rätt på sitt eget språk och läser det som står där? Inte vet jag.

Samtliga flaskor köptes långt efter att kemikalien BPA förbjöds i nappflaskor den 1 juni i år. Ändå påtalar alla tillverkarna att flaskorna är BPA-fria, sex av sju med grön färg – som signal för miljömedvetenhet kanske.

Amningsbloggens nappflasktest del 1
Amningsbloggens nappflasktest del 2
Amningsbloggens nappflasktest del 3

10 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker att du letar efter "fel", och skapar hönor av fjädrar i de här så kallade "testen". Skulle det vara ett problem, menar du, att bipacksedeln finns på 20 olika språk? Det är väl snarare föredömligt (eller för få), med tanke på att det finns människor i Sverige med alla möjliga olika modersmål samt hur viktigt det är att göra rätt med matningen, hygienen, mm! Alla ska väl ha rätt till sådan information på sitt eget språk.
Och att flaskorna går att ta isär i många delar gör att de blir lättare att hålla rena, Mam's flaska t.ex som man kan ta av botten på. Visst känns det bökigt första gångerna, men man vänjer sig snabbt. (Ska man verkligen kunna ta ett sådant test på allvar borde det utföras av en som är van vid hantering av flaskor och inte av en som gör det för första gången...)
I ett avsnitt om hygien borde du dessutom ta upp sterilisering av flaskorna, jämföra vad de olika tillverkarna rekommenderar kanske? Eller jämföra hur smidigt/osmidigt det är att koka flaskorna i en stor gryta, sterilisera flaskan i micron eller använda en ångsterilisator?

Marit Olanders sa...

Jag tycker det är en utmärkt infallsvinkel att testa när man inte är van! Det är ju i början av flaskmatningsperioden som ens barn är mest sårbart, dvs ju äldre det blir desto mer robust blir det ju. Att jag gjorde två felköp på sju flaskor och blandade ihop napparna tyckte jag var mycket intressanta upptäckter. Det var inget jag hade läst om någon annanstans.

Molly sa...

Jag är väldigt nyfiken på vad plastflaskorna är gjorda av för material. Kommer du kolla upp det Marit?

Jag vet att BPA har/håller på att ersättas med bl a bisfenol S i andra produkter men vet inget om nappflaskor.

Anonym sa...

Marit: du svarade inte på mina frågor om översättningarna och sterilisering av flaskor. Skulle vara intressant att höra hur du tänker kring detta.

Jag menade att din beskrivning av testet mest gav intryck av nybörjarfumlighet med flaskorna, och dessutom har man i verkligheten aldrig 7 olika slags nappflaskor på diskbänken samtidigt - då skulle jag också kanske röra ihop det, blanda ihop delar och inte fatta hur jag skulle sätta ihop dem igen, trots att jag är en van flaskhanterare! Därför gav mig det här testet ingenting, tyvärr.
Felköp kan man göra, och man kan få prova sig fram till vilken flaska + napp som passar ens bebis bäst (en del barn tar vilken flaska som helst och en del gör det inte, vi är alla olika). Så visst kan det bli en del turer till affären i början om man har otur, men det är heller ingen nyhet för oss flaskmatare. Jag gjorde så att jag tog med en egen flaska redan till BB, för att jag inte ville att bebisen skulle bli "nappförvirrad" och inte vilja ta de flaskor vi redan hade hemma. Det är ett vanligt råd man kan få, om man tänkt flaskmata från start. Går man över till flaskmatning senare är det ju en annan femma, då kanske man får köpa ett par olika och prova.

Marit Olanders sa...

Anonym, om du äär så nyfiken på Dr Brown's bipacksedel kan jag skicka den till dig när jag är klar med den så får du själv avgöra om den är tydlig och lättläst eller ej. Jag skulle bedöma texten till 4 punkter. Självklart skulle man också kunna gå in på sterilisering men nu hade testet de avgränsningar det hade - likhet med bröst, förebyggande av kolik och utseende.

Anonym sa...

Men - det jag frågade om var ju att du framställde det som ett problem att bipacksedeln var skriven på 20 olika språk?! Ingen anledning att låta sur, jag undrade bara varför det skulle vara negativt?

Och angående testet, så handlade ju del 4 mest om hur lätt eller svårt det var att hålla flaskorna rena, och då borde sterilisering ingå som en naturlig del, eftersom det ÄR en naturlig del av den dagliga rengöringen, i synnerhet de första månaderna, som du själv skrev att barnet var extra sårbart!

Anonym sa...

Från din egen text i del 1:

" Vid flaskmatning är också hygien mycket viktigt så jag tittade även på hur lätt eller svårt det var att hålla flaskorna rena."

Så det ingick ju visst i testets syfte?!
Och i en fullständig hygienprocedur ingår även sterilisering, därför frågade jag om orsaken till att du utelämnade denna viktiga del?

Amningsbloggen sa...

För att steriliseringen ska göra nytta behöver flaskorna först vara rena från intorkade matrester. Det var diskbarheten jag tittade på, men även påståendena om att flaskorna liknar bröst eller efterliknar "naturlig amning" samt att de påstås förebygga kolik. /Marit Olanders

Anonym sa...

Jo, det är klart. Men det hade varit intressant med en jämförelse av vad de olika tillverkarna rekommenderar vad gäller rengöring (disk + sterilisering), samt hur lätt eller svårt det är att följa detta, olika sätt att sterilisera, mm.
Men du har ingen lust att göra denna del, helt enkelt.

Anonym sa...

Och då tycker jag att testet utelämnat en så viktig del att det blir ointressant. Dessutom vore det bra att påminna om hur viktigt det är att sterilisera flaskorna regelbundet.