lördag 15 oktober 2011

Vad man får veta om man arbetar inom vården

Av Marit Olanders

Apropå Semper så brukar jag kika in på barnmatsföretagens webbsidor och se vad de skriver. Nu var det ett tag sedan så jag gick in på Sempers sida så det var dags. På startsidan finns fliken Nutrition. När jag klickade på den kom det upp en skuggad sida med meddelandet att sidan var stängd om man inte arbetade inom vården.

Man fick klicka på en av två knappar, antingen "Ja jag arbetar i vården" eller "Nej jag arbetar inte i vården". Kanske man skulle ha ett lösenord om man arbetade i vården, undrade jag, men klickande ändå, lögnaktigt på att jag jobbade inom vården. Jag kom direkt in på en sida med en stor bild på en massa bröstmjölksersättning m fl produkter och knappar och länkar till mer text, bland annat om hur man matar med nappflaska och Kostråd.

Jag klickar till kostråden för spädbarn och kommer till en text som börjar med konstaterandet Bröstmjölk har alltid varit det nyfödda barnets naturliga föda. Men det är inte hela bilden. Bröstmjölk har i själva verket varit barns naturliga föda fram till åtminstone tre års ålder. Det är en amningsperiod som selekterats hos arten människa som förutsättningen för mänsklighetens överlevnad.

I en text om kostråd borde ju också den svenska amningsrekommendationen stå. Jo, det gör den. I det nionde stycket text. Stycket börjar med två meningar varav den ena är otydlig både vad gäller innehåll och språk:

Avvänjning kan definieras på olika sätt. En vanlig definition är den tid då barnet får till annan mat än bröstmjölk eller modersmjölksersättning och fram till den tid då barnet får vuxenkost.

Var tar amningen vägen? Tror skribenten, en läkare som själv i många år satt med i den svenska expertgruppen för spädbarnsuppfödning, på allvar att barn inte både kan äta "vuxenkost" och ha amningen kvar? Eller är det tvärt om så att det inte är så noga huruvida barnet ammar eller ej, bara det äter "vuxenkost"? Det är ju i så fall en väldigt amningsvänlig ståndpunkt. Ja, han är avvänjd, för han äter samma mat som alla vi andra och ammar flera gånger varje natt. Dock rimmar det illa med ståndpunkten att amning är för nyfödda.

Kanske är det inte så konstigt om många inom BVC tror att början på annan mat nödvändigtvis innebär slutet på amningen, som Amningsnytts undersökning visade. Bara en av 73 tillfrågade BVC-sjuksköterskor visste att amningsrekommendationen är ett år eller längre. Här kommer fortsättningen på stycke 9 i Sempers kostråd för spädbarn:

Mot bakgrund av nya rekommendationer från WHO har Livsmedelsverket tillsammans med Expertgruppen i Pediatrisk Nutrition och i samråd med Socialstyrelsen och Socialdepartementet gjort följande ställningstagande:
Den första tiden är bröstmjölken barnets bästa näring. De flesta barn klarar sig utmärkt på enbart bröstmjölk de första sex månaderna av sitt liv. Detta innefattar även vitaminer och eventuella läkemedel. Från ungefär sex månader bör amningen av näringsmässiga skäl kompletteras med annan föda, men det är fördelaktigt om bröstmjölken utgör en del av kosten under hela första levnadsåret eller längre.

Jämför denna mångordiga utläggning med texten om amningsproblem en bit längre upp:
För vissa mammor fungerar inte amningen av olika skäl. Det kan t.ex ses som dålig viktökning hos barnet när mjölkproduktionen inte kommer igång trots intensivamning eller det kan vara sjukdom hos modern.

Intensivamning är en term som hör till den reglerade amningen, där mamman inte ammar på barnets signal utan t ex på bestämda klockslag. Vid intensivamning ammar man oftare än annars, kanske var tredje timme i stället för var fjärde. Var står det om den fria amningen och hur man tolkar barnets signaler? Var står det om vikten av stort tag, av hudkontakt, om att stötta mamman och förmå henne att tro på sin egen förmåga? Nejvisstnej, det var ju på Sempers sida jag var. De har en annan lösning:

Det finns då modersmjölksersättningar som är anpassade till att efterlikna bröstmjölk.

WHO-koden, artikel 7.2:
Information till hälsovårdspersonal från tillverkare och distributörer rörande produkter som omfattas av denna kod bör begränsas till vetenskapliga och faktiska data, och sådan information bör inte antyda eller skapa föreställningen att flaskuppfödning är likvärdig med eller överlägsen bröstuppfödning. Informationen bör också omfatta det som anges i artikel 4.2.

1 kommentar:

Sofie sa...

Man får ju verkligen hoppas att vårdpersonal inte använder Sempers hemsida som faktagrund för amningsrådgivning!

Men ibland undrar jag.