onsdag 13 juni 2012

Nestlé har fel

Av Marit Olanders


Nestlé HealthCare Nutrition stöder WHO-koden om att bröstmjölk är den bästa näringen det lilla barnet kan få om det är möjligt.


Så står det på Nestlés hemsida i en produktinformation om bröstmjölksersättning. Men stämmer deras påstående? Nej. WHO-koden säger inte att bröstmjölken är den bästa näringen för det lilla barnet om det är möjligt.

Vad som står i WHO-koden

WHO-kodens första artikel om kodens syfte lyder så här:
Denna kods målsättning är att medverka till en säker och ändamålsenlig spädbarnsuppfödning genom skydd och främjande av amning samt, om bröstmjölksersättningar behövs, säkerställande av att sådana används på rätt sätt, på basis av riktig information och genom tillbörlig marknadsföring och distribution.


WHO-koden jämför alltså inte olika uppfödningsmetoder utan finns till för att göra spädbarnsuppfödningen säkrare.

Nestlé stöder inte WHO-koden

Nestlé har också allt sedan WHO-kodens tillkomst brutit mot reglerna i många länder, både rika och fattiga. Fortfarande pågår brotten mot WHO-koden. I Sverige kan det handla om att bjuda vårdpersonal på mat i samband med produktinformation, trots att det inte är tillåtet. I Uzbekistan ger Nestlé ut bordskalendrar med matscheman med burkmat från fyra månaders ålder och i Laos försöker Nesté sig på en modifikation av de gamla gratisproverna, nämligen små 135 gramsförpackningar Lactogen som är billigare (per viktenhet) än de större och mer åtkomliga för de fattigaste.

Eftersom Nestlé är det största barnmatsföretaget och gör många överträdelser mot WHO-koden världen över är Nestlé föremål för en konsumentbojkott i många länder. Läs mer om bojkotten här.

Bröstmjölk är inte "den bästa näringen" enligt WHO

Nestlé hävdar att de följer WHO-koden men kan inte ens hålla isär vilken text som står i vilket dokument från WHO. (Eller också kan de, men låtsas inte om det.) Att bröstmjölk är den bästa näringen är inget WHO säger.

Amning, inte bröstmjölk

WHO skiljer inte ut bröstmjölk från amning och säger inte att den är bäst. Enligt WHO är amning är det normala sättet att ge barn de näringsämnen de behöver för tillväxt och utveckling. Bröstmjölk behöver inte vara amning utan kan vara mammans egen urmjölkade mjölk, det kan vara bröstmöjlk från en mjölkbank eller andra former av donerad bröstmjölk däör barnet får mjölken på annat sätt än direkt från bröstet.

WHO-koden har ingen åldersgräns

WHO säger inget om att bröstmjölk är till det lilla barnet. Att amning är något som bara pågår en kort tid är något barnmatsföretagen ofta påstår. När den svenska tillämpningen och översättningen av WHO-koden kom, Socialstyrelsens Allmänna råd 1983:2,  rörde den framför allt barn upp till sex månader, men i ursprungstexten finns ingen åldersgräns. WHO rekommenderar amning (med tillägg av annan lämplig kost från 6 månader) till två års ålder eller längre, i både rika och fattiga länder. Det står ingenting någonstans om att det bara skulle handla om det lilla barnet.

WHO säger inte "om det är möjligt"

Den lilla bisatsen "om det är möjligt" (för barnet att få bröstmjölk) och andra formuleringar vars syfte är att skapa oro för att amningen inte ska fungera har dykt upp i olika skepnader i Nestlés och andra barnmstsföretags marknadsföring i årtionden.  ”When breastmilk fails, choose Lactogen” var en ständigt återkommande slogan i afrikansk radioreklam på 70-talet. Det och många liknande påståenden om att amning är något opålitligt, något som man kan misslyckas med, som bara är för de präktiga och duktiga, har gjort minst lika stor skada som påståenden om bröstmöljksersättnings förträfflighet.


3 kommentarer:

Anonym sa...

Hear hear! Nestlé vill så gärna framstå amningsvänliga att de slår knut på sig själv, med resultatet att de virrar in sig i påhittade formuleringar. Varför de öht ska skriva om WHO-koden när de uppenbarligen inte har en susning om vad den säger förstår jag inte?

Nä, Nestlé, bojkotten fortsätter så länge ni inte följer koden!

Jenny B

Anonym sa...

Tack för en fantastiskt viktig, intressant och klok blogg.

Du ger mig hopp om framtiden!

/H

Undrande sa...

Inte för att jag är det minsta intresserad av att "försvara" det giriga och oetiska Nestle på något sätt.
Men jag undrar ändå om orden "om det är möjligt" inte delvis kan syfta på barn vars mödrar avlidit?
Det är ju ett reellt faktum att mödradödlighet fortfarande är ganska vanligt i delar av världen. Självklart vet jag att det förekommer att kvinnor ammar andras barn men det finns väl knappast någon undantagslös garanti för att det blir så i varje enskilt fall där mamman avlidit vid eller i sviterna av förlossningen? Utan att vara någon expert på tredje världen så har jag dessutom svårt att tro att det finns banker med utpumpad bröstmjölk andra har donerat tillgängligt i varje liten by i Afrika, Asien och
Sydamerika. Fall då mamman avlidit och det inte finns någon annan kvinna i närheten som vill eller kan amma
barnet måste väl om något räknas som fall då "det inte är möjligt" att barnet får bröstmjölk? Med detta inte sagt att just Nestles ersättning måste vara det enda alternativet.