söndag 3 juni 2012

Se upp för halmdockor i amningsdebatten

Av Marit Olanders

Från Wikipedia:

"Halmdocka (halmfigur, halmgubbe), engelska "straw man argument", är ett retoriskt begrepp, och kan vara antingen en medveten taktik eller en form av argumentationsfel. (...)

Halmdockan består i att debattören först bygger en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild. De förvrängda argumenten framstår på så sätt som absurda och blir lätta att bemöta. De verkliga argumenten låtsas debattören inte ha hört. Motståndaren tvingas då lägga sin energi på att förklara vad den egentligen menar, och hamnar därmed i ett defensivt läge. Halmdockor kan leda till att en debatts fokus fjärmar sig från kärnfrågan.

Exempel:


 • A: Jag tycker inte att barn ska leka på trafikerade gator.
 • B: Jag tycker att det vore vansinne att hålla barnen inomhus hela dagarna!"


 • När en kommentator säger "Amningshjälpen slå ett slag för att amning tar tid och det ska få lov att ta tid, och (antytt) det är bäst så" så är det en halmdocka. Det målar upp en nidbild av Amningshjälpen med det absurda argumentet att det är bäst om amning tar tid (trots att det snarare står i det ursprungliga  inlägget att det kan vara stressande och påfrestande) och vi har måst ägna en lång stund åt att reda ut vem som tycker vad i stället för att fundera över det faktum att amning tar tid.

  2 kommentarer:

  Anonym sa...

  Som att påpeka att era länkar för orden "nidbild" och "absurda" faktiskt inte pekar på något vettigt hos Wikipedia. Det vore också en halmdocka, fast det är sant.

  Anonym sa...

  Oj. Ändra länken för "absurd" tycker jag.