söndag 31 juli 2011

Amning i Italien

Av Eva-Lotta Funkquist

WHO reommenderar amning tills barnet är två år eller äldre. I hela världen uppskattas att ungefär hälften av barnen ammas till åtminstone tvåårsdagen, men efterlevandet av WHO rekommendationen anses särskilt låg i Västvärlden. I den här studien tittade man på amningsförekomsten i Italien. De flesta mammorna initierade amning och 69% av barnen ammades exklusivt i början av sina liv, men då barnen var 6 månader ammades endast 6% exklusivt. En uppgift förfaller ha förvånat forskarna: då barnen var två år ammades 12% faktiskt fortfarande.

Inga kommentarer: