torsdag 7 juli 2011

Välkommen ATT FLASKMATA!

Av Marit Olanders

Äntligen äntligen finns det en svensk hemsida om flaskmatning - Att flaskmata. Den är kopplad till en bok i ämnet, som enligt sidan ska utkomma i augusti-september.

Amningsbloggen hälsar Att flaskmata välkommen och önskar lycka till med boken!

Bokens frågeställningar grundar sig på en enkät. De som har svarat på enkäten säger att de flaskmatar för att mjölken inte räcker till. Det stämmer väl överens med forskning om varför kvinnor slutar amma - de upplever att möjlken inte räcker. Ofta går det tillbaka på att kvinnor har fått veta att amningen helst ska ske var tredje timme och kanske ett visst antal minuter på varje sida. Att barnet har för litet tag om bröstet kan också leda till att det inte får ut tillräckligt mycket mjölk.

Ett antal personer hade valt att flaskmata från början. Det framgår inte hur många men det hade varit intressant att veta. Och det hade varit intressant att veta hur enkäten har distribuerats och vem som har svarat på den.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vill bara påpeka att kvinnorna som svarat på enkäten hade angett en mängd olika svar på varför de flaskmatade, inte bara två olika svar som du angett här. Ett förtydligande vore bra.

Anonym sa...

Jag tycker det är mycket positivt att Petra Jankov Picha har startat denna hemsida/blogg. Det har verkligen behövts!
Hälsningar,
Andrea Nord :)

Marit Olanders sa...

Anonym 1: Det finns en länk till Att flaskmata om man vill läsa mer. ;)

Anonym sa...

Äntligen en bra sida med information till oss som flaskmatar!