fredag 1 juli 2011

Vad alla borde veta om amning

Av Marit Olanders

"Orsakerna till bröstkomplikationer [vid amning] är omdiskuterade och otillräckligt kända", skriver Amsak, amningssakkunniga i Stockholms län, i skriften Regionalt vårdprogram - Bröstkomplikationer i samband med amning. Dock pekar Amsak på några omständigheter som gör att risken för smärtsam amning och problem med sår och infektioner ökar:  • Schemastyrd aming. Redan 1753 konstaterade en Nelson att mödrar til barn som ammades vid behov hade färre bröstkomplikationer. Att begränsa barnets amning och att amma efter schema ökar risken för såriga bröstvårtor, bröstkomlikationer och att amningen avbryts i förtid. Att mamman avbryter eller tidsbegränsar amningen gör dessutom att barnet inte får tillfälle att amma så mycket som behövs för att hålla mjölkbildningen igång på en tillräckligt hög nivå.

  • För litet tag om bröstet. Detta är den underliggande orsaken till bröstkomplikationer. När barnet har för lite bröst i munnen, kanske bara själva bröstvårtan, kan bröstvårtan nötas och det kan bli sår. Barnet kan inte "mjölka" bröstet effektivt och flödet av mjölk bli mindre. Det kan leda till att mjölk inte kommer ut ur bröstet utan blir stående. Det kan leda till inflammation och minskad mjölkbildning, som i sin tur kan leda till att barnets tillväxt blir långsammare och att bröstmjölksersättning introduceras.

Att inte begränsa amningarna och att se till att barnet har tillräckligt stort tag om bröstet (vilket ibland inte går p g a tillstånd hos barnet, som kort tungband) är kanske de viktigaste råden man kan ge för att amningen ska fungera i början. Det är förstås inte alltid så enkelt, men om alla små korta välmenande texter om amning fokuserade på dessa två så tror jag att det hade varit en bra start.

Inga kommentarer: