onsdag 6 juli 2011

Guide till evidensens hierarki (1)

Av Eva-Lotta Funkquist

Medicinska forskningsevidens värderas och graderas ofta i en hierarki. Högst upp hittar man:

Nivå 1a som består av vetenskapliga sammanställningar av s.k. randomized controlled trials (RCT). RCT är studier där man blint har lottat till två (eller flera) grupper, en som får behandling och en kontrollgrupp. Nivå 1b är vetenskapliga sammanställningar av icke randomiserade försök, men där man alltå också har jämfört behandlingsresultat i grupper.

Nivå 2a innehåller enstaka RCT och 2b enstaka icke randomiserade försök.

Nivå 3 består av systematiska sammanställningar av av obseravtionsstudier eller sambandsstudier

Nivå 4 består av enstaka obseravtionsstudier eller sambandsstudier

Nivå 5 består systematiska sammanställningar av beskrivande eller kvalitativa studier

Nivå 6 består enstaka beskrivande eller kvalitativa studier

Nivå 7 består av uttalande av auktoriteter eller expertkommittéer

I den bästa av världar så testas först behandlingar i flera RCT och en sammanställning görs innan behandlingen börjar användas på befolkningen (behandlingen uppfyller då alltså kriterierna för nivå 1a). Tyvärr görs inte alltid detta och det finns många sorgliga exempel på att det kan gå illa i hälsofrågor vid frånvaro av RCT. Vissa gånger anser man dock att det inte går att göra en RCT, trots att det egentligen är önskvärt, p.g.a. av etiska hänsyn. Mjölkersättningen infördes som spädbarnsuppfödning utan att någon RCT gjordes och att det inte görs idag beror på att det inte anses etsikt försvarbart. Frånvaron av RCT gör att en stor del av amningsforskningen alltid kommer att vara behäftad med s.k. bias, d.v.s. oönskade och svårkontrollerade faktorer som påverkar forskningsresultatet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Då borde man i så fall visa upp forskningsresultat om amning med en viss ödmjukhet, med tanke på dessa oönskade och svårkontrollerade faktorer. Så är ju inte fallet här på amningsbloggen.

Amningshjälpen sa...

Anonym, kan du ge exempel på inlägg och vad du reagerar på? /Marit Olanders