onsdag 29 juli 2009

Amning skyddar mot astma

Det har hävdats att amning inte skyddar mot allergiska sjukdomar och att WHO:s rekommendation om fördelarna med exklusiv amning därför är överdriven bland västerländska barn. I Västerlandet är allergiska sjukdomar vanligare bland barn som har högutbildade föräldrar, så också amning. Detta anses vara en av anledningarna till märkliga resultat när man forskar om allergiska sjukdomar och amning. Men det finns forskning som visar att amning skyddar mot allergiska sjukdomar även bland västerländska barn. Till exempel var astma ovanligare bland barn som ammats mer än 16 veckor än bland barn som inte ammats alls i en holländsk studie.

Eva-Lotta Funkquist

Inga kommentarer: