torsdag 16 juli 2009

Pigan Brita Pedersdotter uti Lunnebiers barn fött, det mördat och i lönn lagt

Här finns en sammanställning av alla avrättningar som har skett på Gotland från 1600-talet och fram till dess att avrättningarna upphörde. Om jag har räknat rätt är det 61 avrättningstillfällen (ibland har flera personer avrättats vid samma tillfälle). Vid arton av dessa avrättningar (nästan 1/3 av avrättningarna) har kvinnor avrättats efter att de begått barnamord. Mest är det pigor som tjänstgjort hos någon bonde. Det är sorgligt att tänka sig hur det säkert oftast har gått till då kvinnan blivit gravid och sedan känt sig tvingad att döda barnet; för att sen få betala med sitt liv. Då som nu är det den kvinnliga sexualiteten som ska kontrolleras!

Eva-Lotta Funkquist

Inga kommentarer: