lördag 11 juni 2011

Attityder hos personal påverkar amning

Av Eva-Lotta Funkquist

Avsaknad av medvetenhet om attityder hos sjukvårdpersonal kan ha negativ påverkan på kvinnors möjlighet att amma. I en studie identifierades fyra olika attidyder (s.k. faktorer) som sjukvårdspersonal kan ha då de ger amningsstöd:

Reglerande faktor: personalen vill att mamman ska ha en schemastyrd amning

Faciliterande faktor: personalen vill underlätta för mamman

Distanserad faktor: personalen objektifierar kvinnnan och barnet, rådgivningen utgår från att ge råd, inte från kvinnans behov

Amningsovänlig faktor: personalen visar på ovilja mot amning

Deltagarna fick också skatta sitt eget amningsintresse. Högt amningsintresse korrelerade positivt med faciliterande attityd och negativt med distanserad attityd. Med andra ord; ju högre amningsintresse detsto mer faciliterande attityd och ju lägre amningsintresse desto mer distanserad attityd.

Med hjäp av det attitydformulär man använde då studien genomfördes menar författarna att man kan man idntifiera utbildningsbehov i personalgrupper. Klicka på rubriken om du vill se artikeln.

Inga kommentarer: