torsdag 9 juni 2011

Autism, amning och täta födslar

Av Eva-Lotta Funkquist

Forskning har visat att täta födslar ökar risken för att det yngsta syskonet ska utveckla autism. Särskilt stor är riskökningen om barnen föds tätare än med ett års mellanrum. Läs här.

I den här artikeln resonerar man kring det faktum att amning förhindrar täta födslar på grund av att ägglossningen uteblir om mamman ammar frekvent. I så kallade jägar- och samlarkulturer föds barnen oftast inte tätare än vart fjärde år. Artikelförfattarna menar att den ökade risken med autism vid täta födslar är en situation skapad av flaskuppfödning.

Förtydligande 13/6: Det här inlägget väckte känslor och jag tror att ett förtydligande är bra.

Författarna till studien har inget svar på varför täta födslar ökar risken för att det yngsta syskonet ska utveckla autism. De resonerar kring att det kan ha med folat- eller järndepåer hos mamman att göra. Dessa riskerar alltså att vara lägre då barn föds tätt eftersom det tar tid för kvinnans kropp att återhämta sig.

Den andra artikelns författare menar att människans ursprungliga amningsmönster innebär ett skydd mot för täta födslar och därmed risken att kvinnans kropp utsätts för en förtidig belastning i form av en ny gravidiet. När amningen på många håll i det moderna samhället (runt år 1900) började bytas ut mot flaskmatning försvann skyddet. Ungefär samtidigt började pediatriker ge amningsråd som innebar att skyddet inte längre fungerade, även om barnet ammades fullt. En del av de råden ges fortfarande. I USA ökar antalet täta födslar.

Naturligvis ska ingen skuldbeläggas. Täta födslar och flaskmatning är en del av vår kultur. Den som vill eller måste flaskmata, och samtidigt undvika täta födslar, kan i Sverige komma runt problemet genom att använda andra preventivmedel (men detta är inte accepterat eller tillåtet i alla kulturer). Samtidigt bör det framhållas att risken på individnivå att ett barn ska utveckla autism på grund av täta födslar är väldigt liten.

Ingen av artiklarna (eller mig veterligen några studier överhuvudtaget) innehåller något om att flaskmatning av barn leder till autism eller att flaskmatande mammor beter sig på något speciellt sätt som skulle leda till att barnet riskerar att få autism. Jag tror att någon kommentator har uppfattat det så.

25 kommentarer:

Sanna sa...

Men detta med att amningen förhindrar ägglossning, är det myt eller fakta? Kan du hänvisa till några studier? Min egen erfarenhet (ja, jag vet att det inte utgör vetenskapligt bevis, men ville bara dela med mig) är att trots att jag helammade (fri amning, burit mycket i sjal och samsovit så lillan haft tillgång till bröstet dag och natt) från dag ett, så fick jag min mens igen när lillan var tio veckor gammal. Gissa om jag var bitter, hade avslag i fyra veckor efter förlossningen och sen endast sex veckors uppehåll innan mensen satte igång igen! Blödningen var lite mindre än vanligt de första gångerna, men menscykeln lika regelbunden som förr (och nu när lillan är sex månader är mensen också lika riklig). Så ägglossning har jag definitivt haft, däremot vet jag ju inte om det kan finnas andra faktorer som gör att amningen skulle förhindra att jag blev gravid igen - eftersom vi inte vill ha ett syskon så tätt, har vi använt skydd! I abstraktet du länkat till står det om "hormonal changes triggered by breast feeding during the postpartum period" inte specifikt förhindrad ägglossning - står det mer om detta om man läser hela artikeltexten?

Anonym sa...

Det är så typiskt Amningsbloggen att ni ska ta upp olika forskningsresultat som i princip är skrämselpropaganda. Vi som har ett eller flera barn med autism tar väldigt illa vid oss av detta påstående - att autism är resultatet av en situation skapad av flaskuppfödning.

Anonym sa...

Hej!
Nu har jag läst flera inlägg på amningsbloggen där ni tar upp amning som preventivmetod, och jag måste säga att det oroar mig mycket att ni inte tar upp att det finns många undantag. Som barnmorska med många års erfarenhet, har jag många gånger fått frågan om amning som preventivmetod, och jag frågar då alltid hur viktigt det är för paret att undvika graviditet. Och så informerar jag om att ägglossningen för många kommer tillbaka trots helamning, och att man inte kan förutspå hur det kommer att bli för just DIG. Jag brukar säga att risken att bli gravid minskar när man ammar, men att det inte är samma sak som en säker preventivmetod.
Här framställs det återigen som en regel utan undantag, vilket jag ser mycket allvarligt på då det kan vilseleda kvinnor att förlita sig på amning som skydd mot graviditet.

Amningsbloggen sa...

Anonym barnmorska: Jag vet inte vad du har läst på bloggen, men vad jag vet är att vi har referat till i den här frågan är PI, det är så forskningsvärlden har kommit överens om att preventivmedels säkerhet ska jämföras. Jag är inte av någon annan uppfattning. Här är vårt inlägg: http://amningsbloggen.blogspot.com/2010/05/varfor-inte-anvanada-de-preventivmedel.html
Hälsar Eva-Lotta

Elin sa...

Har det gjorts några andra studier som pekar på detta samband mellan autism och täta födslar, eller är detta den enda?

Maria sa...

Innan ni har ett svar på varför ett syskon drabbas av autism, där båda har ammats och det inte är tätt mellan dem, tycker jag att ni kan skippa sådan här referenser.

Anonym sa...

Otroligt dumt att hänvisa till denna forskning. Personligen har jag bara ett barn. Jag ammade i sex månader enbart och sedan ytterligare ca 12 månader. Mitt barn har iaf diagnos Asperger. ...och jag är inte ensam. Jag blir bara arg!

Sagogrynet sa...

Eva-Lotta, är det din personliga åsikt att det är mammans fel (då hon inte ammar och inte skyddar sig), om barnet får autism?

Det ser ut så då du bloggar om det helt okritiskt, utan att skriva någonting kring ämnet mer än beskrivning av de två länkar du hittat.

Det är en rätt allvarlig anklagelse du levererar.

Jag hoppas, i all välmening, på ett förklarande svar!

/Lin

Anonym sa...

Tyvärr är det ju fler som blivit autistiska efter amning...så vad drar vi för slutsats då. Skaffa inga barn alls???

Christer Romson Lande sa...

Men amning är väl inte det enda preventivmedlet som folk i Sverige har till buds. Att folk väljer att ha tätt mellan barnen kan man inte i någon större utsträckning skylla på utebliven amning.

Och väldigt få av de som inte ammas i fyra år flaskas i fyra år. Min treåring äter samma rätter som jag, även om han ammar morgon och kväll. Bröstmjölksersättning har han aldrig fått. Hur kan man påstå att flaskuppfödning orsakat att hans mamma får ägglossningar innan han blivit fyra år gammal.

Anonym sa...

Jag fattar inte vad du menar, Eva-Lotta!
Att det faktum att folk föder barn tätare än med 4 år emellan beror på flaskuppfödning?!
Eller påstår du att det i s.k. ursprungliga kulturer inte existerar vare sig kvinnor som får tillbaka ägglossning trots amning, kvinnor som inte kan eller vill amma, eller autism??!

Oerhört onödigt provocerande. Nu får du banne mig svara!

Amningsbloggen sa...

Sagogrynet! Jag kommer inte med någon anklagelse alls. Jag refererar till en artikel i en av de mest ansedda pediatriska tidskrifter som finns. Om det skrivs i den om autism så kommer andra som forskare som håller på med autism att läsa det. Jag tycker att det är även er demokratiska rättighet att veta att detta diskauteras inom autismforskningen. Sen får man angripa forskningen med sakliga argument hur mycket man vill! Så var välkommen!
Hälsar Eva-Lotta

Sagogrynet sa...

Tack för svar!

Jag ser att du refererar till artiklar du hittat, men samtidigt skriver du ingenting kring texterna. När du bara lägger upp länkar utan kommentar så verkar det som att det även är din åsikt, att du håller med.

Det är jättebra att du delar med dig av artiklar och forskning, men det är samtidigt viktigt att göra klart vad som är forskares hypoteser, vad som är personliga åsikter och vad som är Amningshjälpens ståndpunkt.

Den senare artikeln är ju inte ett forskningsresultat, det är någons personliga åsikt. Och som, vad jag kan förstå, bara kan röra familjer som inte har tillgång till preventivmedel. Jag tycker att det är en onödigt långsökt slutsats och en helt onödig åsikt att lägga upp i Amningshjälpens namn. Jag är rädd att läsare av Amningsbloggen kan få uppfattningen att detta är en åsikt som sprids av hjälpmammor i allmänhet.

Anonym sa...

Hej!
Jag undrar hur många av er som skulle råda sin nyförlösta dotter att förlita sig på LAM för att inte bli gravid så snabbt igen?
/Sofie

Elin sa...

Sofie: Metoden har ju 98% säkerhet om alla villkor är uppfyllda. En hög säkerhet alltså. Jag skulle inte tveka att rekommendera min nyförlösta dotter att förlita sig på LAM.

Eva-Lotta: Studien i sig verkar korrekt utförd, utifrån det man kan utläsa av abstractet och var den är publicerad. Artikel nummer två, som kopplar ihop det med amning, framstår däremot endast som en tämligen ogrundad (och opublicerad) hypotes. Att hänvisa till den artikeln här på bloggen, dessutom utan någon kommentar, ger sken av att detta är något som du/Amningshjälpen anser är sant/rimligt.
Studien säger ingenting om orsak-verkan-samband. Den visar endast en viss samkorrelation mellan täta graviditeter och något högre förekomst av autism. Det kan bero på massor av andra saker än utebliven amning. Några förslag/hypoteser: Att tidigt få tillbaka ägglossning trots amning kanske är vanligare hos kvinnor med genetiska anlag för autism. Att vilja ha barn tätt kanske är vanligare i en viss typ av familjer, som samtidigt har fler genetiska anlag för autism. Att bli gravid trots hormonella preventivmedel (alltså att de inte är lika effektiva på just den individen) kanske är vanligare om kvinnan har genetiska anlag för autism. Ärligt talat har jag inga som helst belägg för någon av dessa hypoteser. Men det verkar å andra sidan inte artikelförfattarna ha för sin hypotes heller.

Anonym sa...

Som jag förstått det vill din blogg verka stödjande för bandet mellan mor och barn. Eller är det bara amningen som sådan det handlar om? Att citera sådana här artiklar utan ytterligare diskussion bäddar för att oroa och skuldbelägga föräldrar helt i onödan. Mina personliga tankar kring detta är att utvecklingen av autistiska symtom I VISSA FALL handlar om ett intrikat samspel mellan gener och samspelet mor/barn. Och att känna skuld, skam och oro gynnar varken amningen eller detta samspel.(Läs Why love matters, av Sue Gerhart för riktigt bra information kring hur barnets hjärna växer och mognar i samspel med omgivningen.) En mamma kan, i min värld, ha lätt eller svårt att samspela med sitt barn och läsa av dess signaler oavsett om hon ammar eller flaskmatar.
/Emma

Marit Olanders sa...

Sofie: Jag skulle inte ha några problem med att råda min dotter att använda LAM efter barnafödsel. Ingen mens + tät helamning + barnet under 6 månader är kriterierna. Får man mens eller har glesa amningar innan barnet är 6 måander kan man inte fortsätta med LAM. Är det kontroversiellt? Varför?

Anonym sa...

du är medveten om att man har el innan man far sin mens. alltsa kan du bli gravid innan din första mens. det är ingen säker preventiv metod just för att du inte har nagon aning om när du slutat vara säker.
amning är trevligt för dom som tycker om det men det skyddar inte mot autism. varför inte bara inse att dom som vill amma gör det och dom som inte vill laterbli oavsett hur mycke skuld ni försöker lassa över pa dom ni är inte bättre mammor för att ni ammar därimot sämre mäniskor för att ni försöker tabubelägga allt som inte passar in i erat synsätt.
/lokisse

Sagogrynet sa...

Tack för förtydligandet! :tummenupp: Vad glad jag blir att se detta!

Angående LAM, jag håller med om att så länge kriterierna uppfylls så är det till 98% säkert. Alltså kommer det alltid att finnas de som kan berätta att det inte fungerat på dem, precis som det är med andra preventivmedel.

/Lin

Sofie sa...

Marit O: Jag tänkte svara precis som lokisse här ovan redan har skrivit; att man inte har en aning om när man slutar vara säker. Därför skulle jag aldrig nånsin våga prova LAM, för att jag skulle oroa mig hela tiden och inte kunna slappna av, och hur kul är det då att ha sex?!
Jag tycker det är onödigt att rekommendera en sådan preventivmetod när det finns andra som är säkrare och som gör att man inte behöver oroa sig - kvinnor har kämpat för att få tillgång till preventivmedel just för att amningsmetoden inte funkat tillräckligt bra och tillräckligt länge! Vi får inte glömma bort vår historia.

Elin sa...

Sofie och lokisse: LAM är jämförbart med minipiller och kopparspiral i säkerhet. Säkrare än kondom. Det är alltså INTE en osäker preventivmetod de första sex månaderna efter förlossningen.

Det finns ingen preventivmetod som är helt säker, inte ens sterilisering (även om detta är det säkraste man kan hitta). Vill man absolut inte bli gravid så är det bara avhållsamhet som fungerar. Men om man kan tänka sig en liten risk på ett par procent så finns det flera metoder att välja på, såsom LAM, minipiller, spiral, kondom mm.

Amningsbloggen sa...

Enligt Pearl Index tillhör LAM snarare de säkrare metoderna än de lite osäkrare (se tidigare inlägg), alltså mer nära kompinerade hormonpreparat eller högdosgestagen. Problemen med de preparaten är att en del kvinnor upplever besvärande biverkningar som t.ex. minskad sexlust (inte så kul då man ska ha sex), nedstämdhet, ökat matsug, och viktuppgång. Spiral är inte en möjlighet för alla kvinnor eftersom de tycker att det är obehagligt att sätta in den och därför att den kan ge ökade blödningar. Hormonspiral ger inte ökade blödningar, men innehåller ju alltså hormoner.
Hälsar Eva-Lotta

Anna sa...

Ett tilllägg om LAM och ägglossning. Det är nämligen inte alls så att man måste ha ägglossning för attfå mens. Och de som får tillbaka mensen redan det första halvåret efter förlossningen har vad jag hört oftast inte haft någon ägglossning innan. Runt 5% ägglossar innan första mensen.

Ammar man fritt och utan att ge tillägg av något slag och aldrig har glesare än 3 timmar mellan amningarna dagtid och 6 timmar nattetid och helst tätare så slipper snittkvinnan mensen i 1 år trotts att barnet äter mat från 6 månader. En del är utan mens 2 år.

Här stod det bra tycker jag http://www.askdrsears.com/topics/breastfeeding/faq%E2%80%99s-about-milk-supply-and-breastfeeding-challenges/breastfeeding-fertility

Anonym sa...

Coolt (detta är en gubbe som skriver)

Man hämtar en artikel/studie där man påpekar att autism ökar markant om man har flera täta födslar...

Sedan drar man in en helt annan artikel (ej studie) där man försöker visa på att amning förhindrar en fötidig andra graviditet. Att flaskmatning därför motverkar för täta födslar...

Detta kopplar sedan skribenten ihop till att bli: Flaskmatning ökar sanolikheten för barn med autism, då flaskmatande föräldrar är: säger man (mellan raderna), och hänvisar till dessa två referenser, mer benägna att skaffa barn tätt...

Jag påstår att: Ammande föräldrar är mer benägna att skaffa egocentrerade barn som har rätt i alla lägen... och har man inte rätt så fixar man ett rätt genom att koppla ihop helt skilda saker...

Skribenten är ett bevis för detta, likaså är det säkert så att barn till ammande föräldrar är sådana som blir politiker, dessa vet ju alla, är narcicister (mycket egocentrerade personer) statistiken visar i alla fall på detta (det finns väldigt många politiker).

Så man kan nog vrida och vända på saker hur man vill och få det till som man vill...

Dina belägg liknar propaganda och har inget med verkligheten att göra... Har du tagit reda på hur många som inte KAN amma pga en eller annan sak?

Hur stressad blir barnet om en amning inte fungerar som det ska? vad ger detta för fel på barnet när det blir större? dvs vad kan barnet utveckla lättare då?

Ellen sa...

En stor nackdel med LAM är att man inte vet om man har haft ägglossning eller ej förrän det är försent. Många andra preventivmedel är säkrare genom att man märker om man klantat sig eller det gått fel, och då har man möjligheten att ta ett akut-p-piller om man absolut inte vill bli gravid. T.ex märker man ju om kondomen gått sönder, och om man glömt ta ett p-piller ser man det nästa dag. Med LAM märker man det först efter flera veckor, när en graviditet redan kan vara ett faktum. Tror det kan vara därför många inte vågar lita på LAM, och barnmorskor och gynekologer inte vill rekomnendera det. Vad man än tycker om aborter så vill väl ingen öka aborttalen?!