fredag 24 juni 2011

Man skulle kunna rädda livet på 1,4 miljoner om året

Av Marit Olanders

Vad skulle hända om näringsexperter uppfann en mirakelkur för undernäring hos barn? Ett proteinrikt ämne som inte behöver kylförvaras? Ett som är gratis och tillgängligt till och med i avlägsna trakter i Niger? Det frågar sig Nicholas D Kristof i NY Times, likt inledningen till Gabrielle Palmers betydelsefulla bok The Politics of Breastfeeding.

Ämnet finns förstås redan och har funnits lika länge som vi människor. Men det har framställts av kvinnor. Det är gratis har ingen kunnat vinna ära och berömmelse av det. Men uteslutande amning de första sex månaderna skulle kunan rädda 1,4 miljoner barns liv varje år, enligt The Lancet.

Spädbarn världen över behöver barn normalt inget annat än bröstmjölk de första sex månaderna. I Niger, där Kristof befinner sig, helammas bara 9 procent av barnen
denna tid. 1998 var det så lite som 1 procent. I Nigers grannländer ser det ut på liknande sätt: I Burkina Faso helammas 7 procent, i Senegal 14 procent och i Mauretanien 3 procent. Barnen delammas, men de får också andra djurarters mjölk.

Det finns en djupt rotad tro på att barn behöver vatten att läska sig med riktigt heta dagar (vilket inte stämmer), vatten som ofta är förorenat. Också enligt djupt rotad tro är den första mjölken, kolostrum, skadlig för barnen och man väntar med att börja amma tills den mogna mjölken kommer. Kolostrum är mer gulaktig än mogen mjölk och innehåller stora mängder immunskyddande ämnen. På många håll i världen får aldrig barnen kolostrum utan får leva på sockervatten eller andra förorenade vätskor de första dagarna. följden blir att många barn blir sjuka och dör. En kvinna Kristof träffar har förlorat fyra av sina sju barn.

Om barn ammades efter WHO:s rekommendation världen över skulle 1,4 miljoner spädbarn slippa dö varje år. Det är ett barn var 22 sekund, enligt Kristof. Eller ett World Trade Center om dagen.

1 kommentar:

Jeanette Engebjär sa...

Det gör riktigt ont att läsa om denna tradition baserad på okunskap! Får en att vilja jobba ideellt.. Om jag bara inte hade en familj här hemma! Det sorgliga och nästintill katastrofala är att även på svenska sjukhus är det INTE en självklarhet att spädbarnets första föda är råmjölk, pga separation från mamman.