söndag 21 juni 2009

Ammade barn växer långsammare

Flera studier har visat att barn som ammas mindre ofta blir överviktiga i skolåldern. Riken är 20 % lägre jämfört med barn som fötts upp på ersättning. Det här har gjort att forskarna har formulerat en hypotes; The Early Protein Hypothesis. Ersättningar innehåller mer protein än bröstmjölk, 1.6 gram per 100 ml mot 0.9 gram per 100 ml. Proteinet får barnen att växa mer i nyföddhetsperioden och man tror att det är detta som gör att de oftare utvecklar fetma senare i livet.

Klicka på rubriken om du vill läsa mer!

Eva-Lotta Funkquist

Inga kommentarer: