fredag 26 juni 2009

Synliggör amningen!

Brösten har försvunnit ur det offentliga rummet, konstaterar Patrik Svensson i Sydsvenskan. Han påstår att "folk vevade runt dem som det naturligaste i världen" när han var liten. Nu har brösten blivit tabu och därför hamnat i alltings fokus, menar han och hans slutsats är att världen behöver se mer bröst, för att lära sig sluta stirra.
Jag kan bara hålla med. Men tillägger att världen också behöver se mer bröst som ammas också. Amningen gynnas inte av påklistrad prydhet. Brösten har en viktig roll i sexlivet, i vår kultur om än inte i alla. Men i alla kulturer är brösten en förutsättning för amning.
Det man vänjer ögonen vid slutar man stirra på. Just därför behöver också amningen få synas, amning av nyfödda såväl som småbarn.
Så länge vi inte kan veva runt barn och bröst som det naturligaste i världen påverkar det amningen och i förlängningen kvinnors och barns möjlighet att röra sig fritt i det offentliga rummet.
Marit Olanders

2 kommentarer:

Amningsbloggen sa...

Jo, och har inte denna tabuering med kvinnors relativt sett ökade makt att göra? Tonläget då man diskuterar amning får en ju utan tvekan att studsa till. Sekt och fanatism är epitet som liksom slängs ut i debatten lite hur som helst då amningshjälpen försvarar kvinnors rätt att amma. Stöd missuppfattas som tvång. Är inte sexualisering ett extremt effektivt sätt att stänga människor ute? Det var som sagt bra att kvinnorna på Malmö badhus får ha sina bröst hur de vill!

Eva-Lotta Funkquist

Heidi sa...

Ja, bröst behöver verkligen visas mer i ammande sammanhang så att det skulle bli en naturlig del av samhället. Speciellt småbarnsamning.