måndag 15 juni 2009

Nytt nummer av Amningsnytt ute (eller på väg)!

Delamning är också amning
Delamning kan vara frivillig eller ofrivillig.
Delamning kan vara en rörelse. En väg mot avvänjning.
Eller en väg mot enbart amning — helamning.
Men delamning kan också finnas till för sin egen skull.
Möt Ingrid som valde bort helamningen för att få en fungerande vardag med två små barn. Möt Madeleine som kämpar för att få mjölken att räcka till.
Här finns också konkreta tips om hur man kan kombinera bröstmjölksersättning och amning.

Amningsnytt går på BVC
BVC är ett hett ämne bland Amningsnytts läsare. BVC har bara liten påverkan på föräldrars val kring amning, menar en BVC-sjuksköterska som Amningsnytt har intervjuat. Är det amningsproblem vid hembesöket så går det före inskrivningssamtal, menar en annan BVC-sjuksköterska. A och O är att stötta mamman i hennes egna beslut.

Tjock bebis - bra eller dåligt?
I en studie blev de tjocka bebisarna överviktiga senare under barndomen, i en annan studie var det de tjockaste bebisarna som var smalast senare under barndomen. Vad innebär de här rönen för amningsråden? Ingenting.

Dietisternas samröre med barnmatsindustrin
Både Nestlé och Semper presenteras som sponsorer på Dietisternas riksförbunds hemsida. Hur går det ihop med WHO-kodens artikel 7.3? ”Ingen ekonomisk eller materiell förmån för att främja försäljningen av produkter som omfattas av denna kod bör av tillverkare eller distributörer erbjudas hälsovårdspersonal eller medlemmar av deras fmailjer; ej heller bör dessa ta emot sådana förmåner.”

Dags för relationer i stället för metoder?
00-talet har varit metodernas årtionde i svensk barnuppfostran, skriver Amningsnytts redaktion i ledaren. När man använder en metod så ställer man sig utanför det hela själv. Man lever inte på lika villkor som den person man tillämpar en metod på.
I sömnmetoder för spädbarn,varnas föräldrar för att låta barn ammas till sömns, vilket bidrar till att försvåra amningen helt i onödan, eller ens låta barnen ha kroppskontakt medan de somnar.
Kanske det är dags att erkänna det ömsesidiga i relationen mellan barn och vårdare. Kanske är det dags att sluta skrämma kvinnor från att låta barnet somna vid bröstet.

Kontakta Amningsnytts redaktion, amningsnytt@amningshjalpen.se för ett eget ex av tidningen.

Inga kommentarer: