fredag 12 juni 2009

Att ge amningsstöd

Jag blev uppmärksammad på en läsarfråga om amning på sajten allt om barn.
Frågeställaren ammar sällan på dagen och oftare på natten. Hon får inget stöd för att hon tycker det är jobbigt att folk frågar om hon "ska amma nu igen". Det enda råd hon får angående nattamningen är att börja ge sonen gröt på kvällarna.

Detta går stick i stäv med svenska rekommendationer om enbart amning till sex månader eftersom det inte finns några näringsmässiga skäl att börja med mat tidigare. Den svenska rekommendationen inskärper också att annan mat ska ges tidigast från fyra månaders ålder. Den här pojken är inte ens fyra månader.

Det finns även studier som pekar på att det finns en något ökad risk för sjuklighet om man börjar med annan mat vid fyra månaders ålder, jämfört med om man fortsätter att helamma till sex månaders ålder, se t ex Chantry et al; Full Breastfeeding Duration and Associated Decrease in Respiratory Tract Infection in US Children

Enligt en svensk studie tar matintroduktionen också längre tid och innehåller oftare "bakslag" om man börjar vid 4 månader jämfört med vid 6 månader, Agneta Hörnell: Breastfeeding and Introduction of Other Foods, A Prospective Longitudinal Study, Uppsala, 2000.

Att det ska gå 3-4 timmar mellan amningarna vid 3-4 månaders ålder är en föreställning som finns bland BVC-personal som inte passar alla mor-barnpar. Det gynnar både amningen och anknytningen att fortsätta amma på barnets signal, om man trivs med det. Att börja styra amningen kan göra amningen onödigt jobbig och kanske också leda till ett tidigare amningsavslut. Vad gäller mamman som frågar här så får jag intrycket att hon tycker omgivningens kommentarer är jobbigare än själva amningen.

Att kalla amningsstunderna för "måltider" associerar dessutom amning bara till mat, när den i själva verket är både mat och skydd.

I flera frågesvar påstår BVC-sköterskan att barn under året "inte behöver nattmål". Inom Amningshjälpen har vi också hört påståendet att inget barn vid ett visst antal månader "behöver" ammas på natten "men det har blivit en vana". Väldigt många barn fortsätter att vilja ammas på natten, och att antyda att mamman ger barnet dåliga vanor skuldbelägger mamman. I frågan uttrycker mamman inte själv någon önskan om att dra ner på nattamningen. Hon söker snarare stöd i att fortsätta amma. Amning kan INTE leda till övervikt, däremot finns det mycket forskning som tyder på att amning skyddar mot övervikt, kanske genom att barnet reglerar hunger och mättnad själv.

Det finns också forskning som pekar på att föräldrar till barn som helammas faktiskt sover bättre och längre än föräldrar till barn som får tillägg till amningen, se här:

Vill man ändå säga några ord om nattamningen kan man säga som det är, om hon drar ner på amningen dagtid kommer barnet sannolikt att amma mer nattetid. Går hon tillbaka till friare amning på dagtid är det mycket möjligt att hon kommer att sova mer sammanhängande på nätterna. Det finns också andra konkreta knep att ta till utan att ta risken att störa amningen genom att införa gröt.

Jag tycker att mamman som ställer frågan bör stöttas för det hon vill ha stöd i, nämligen att fortsätta amma sin son fritt. Amning kan inte ge övervikt. Jag blir ledsen å mammans vägnar som får ett ickestöttande svar. Mamman i det bifogade brevet får dessutom bara svar på sådant som hon inte explicit har frågat om.

Jag svarar på läsarnas frågor om amning i Vi Föräldrar. Jag är hjälpmamma i Amningshjälpen och har gått 5 p kursen i Amning och bröstmjölk i Uppsala. Jag svarar gärna på amningsfrågor på alltombarn också!

Marit Olanders

redaktör på Amningsnytt och Amningsbloggen, hjälpmamma i Amningshjälpen

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Läste denna läsarfråga och blev lika besviken som du på svaret. Fick även råd från BVC att börja med mat vid 4-5 månaders ålder med hänvisning till att det annars blir svårare sen. Ngt som jag ångrar att jag gjorde. Det ledde bara till en onödig kamp med min dotter, när amningen ändå fungerade hur fint som helst! Och hon följde sin kurva perfekt!

Tottomjölk sa...

Tycker det är tråkigt att BVC kommer med sådana råd. Sköterskan på vårt BVC uppmanade mig att amma på natten då hon sa att natt amning var gynsamt för amningen.Dock var läkaren på bvc snabb med att infomera om smakportioner vid 5 månader.Men självklart lyssnade vi inte,vi ammade vidare.
Idag är vår kille 9 månader och han ammas till ganska stor del ännu.Dock får han frukost,lunch,middag och kvällsmat.Men vi ammar ofta mellan målen och när han ska sova eller har sovit. Vi ammar också på nätterna ca 2 ggr. *MYS*
Får dock frågan ofta om jag inte ska sluta snart. Och svaret blir vi slutar när han vill!

Anonym sa...

Ja jag säger igen att det är skönt att ha vågat gå sin egen väg! Min son är nu 13 månader. I den mån smakfönster finns, så verkar det ha öppnat sig nu! Tidigare var det amning + på sin höjd smakportioner av mat i bitar, + puread spätta och potatis. Trots min övertygelse att ta det i hans takt blir jag med jämna mellanrum stressad av omgivningens och BVCs kommentarer. Men jag håller ut!!

Tina (Prematurbloggen) sa...

Tack Marit för en klargörande och tydlig kommentar. Det är tråkigt när amningstyckande ersätter amningsråd. Självklart ska var och en få korrekta svar på det de funderar över, och inget annat!

/Tina