söndag 28 juni 2009

Amningstillfällena glesas inte ut

När Carol Worthman och Melvin Konner på 1970-talet ville få svar på frågan varför kvinnorna ifrån ursprungsbefolkningen !Kung San södra Afrika föder barn så glest registrerade de under deltagande observation spädbarnens amningsfrekvens. Under de tretton timmar registreringen pågick ammade en tre dagar gammal pojke 36 gånger, en fjorton dagar gammal pojke 41 gånger, en ettårig flicka 63 gånger och en artonmånader gammal pojke 75 gånger. Om man räknar ut antal gånger per timme som barnen ammade ser man att tredagars pojken ammade 2,7 gånger per timme, tvåveckors pojken 3.1 gånger per timme, den ett år gamla flickan 4.8 gånger per timme och artonmånadersbarnet 5.7 gånger per timme. Här finns alltså något intressant att notera; barnen ammar oftare ju äldre de är, alltså tvärtom mot den mycket starkt förankrade västerländska uppfattningen att spädbarnet genomgår en mognadsprocess som gör att amningstillfällena glesas ut ju äldre barnet blir.


Klicka på rubriken om du vill läsa mer!


Eva-Lotta Funkquist


1 kommentar:

jonna sa...

det hade jag ingen aning om! jag har gått här och funderat på om jag lagar för energifattig mat eller om vi äter för sällan eftersom min dotter på tretton månader helt plötsligt vill snutta hela eftermiddagarna. tack för en lärorik blogg, ni behövs uppenbarligen.