lördag 13 juni 2009

Bröstmjölk angriper cancerceller

Av en slump upptäcktes i mitten på 1990-talet att cancerceller började dö då det kom bröstmjölk på dem. Det var en forskargrupp under ledning av mikrobiologen Catharina Svanborg som ville ta reda på hur bröstmjölk påverkar bakterier. De lät bakterier växa på lungtumörceller eftersom lungtumörceller snällt växer utanför kroppen. Då de hällde bröstmjölk på bakterierna började cancercellerna dö mitt i försöket. Det visade sig att det som dödade cancercellerna var ett protein som kom att kallas HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells). Det finns inte i börstmjölk som sådan utan uppstår först då mjölken kommer i kontakt med något surt, så som i magsäcken. Av en slump hade näringslösningen som tumörcellerna låg i vid försöket varit surt. Det har visats att barn som har ammats löper mindre risk att utveckla olika tumörsjukdomar senare i livet. Kanske har HAMLET utvecklats genom evolutionen för att skydda barnet mot att celler börjar felutvecklas.

Klicka på rubriken om du vill läsa mer om HAMLET!

Eva-Lotta Funkquist

1 kommentar:

Linda morge sa...

Vad jätteintressant!!! Det visste jag faktiskt inte.

I moderkaksblodet finns också cancerbekämpande t-celler. Det är därför stamcellsforskarna är så intresserade av "navelsträngsblod", alltså det blod som är kvar i moderkakan och som ska pulsera över till barnet under de första kritiska minuterna i livet, och då samtidigt försörja det med syre. Men som rutinen är på de flesta förlossningskliniker i västvärlden klampas navelsträngen direkt och det här blodet blir då kvar i moderkakan, alltså upp till 50% av barnets totala blodvolym. Barnet föds då inte bara med akut blodförlust och syrebrist, utan det går även miste om sina stamceller som ska skydda det mot sjukdomar.

Läs den här artikeln av den australiska obstetrikern Sarah Buckley
http://www.bellybelly.com.au/articles/birth/cord-clamping-delaying-cord-clamping