måndag 18 oktober 2010

Tio steg för långt för Sverige?

Av Marit Olanders

Nu är det vecka 42, Nordiska amningsveckan. Årets tema är "bara tio steg". Det som avses är förstås Tio steg till amningsvänligt sjukhus. Runt om i världen pågår arbetet för fullt med att göra alltfler sjukhus amningsvänliga, men i Sveirge har det inte varit möjligt att utnämnas sedan 2003. I årsskiftet 2003-2004 lades referensgruppen för amningsvänliga sjukhus ner p g a bristande intresse från dem som skulle utvärderas - vårdenheterna.

Socialstyrelsens föreskrift 2008:33 handlar om amning och modersmjölksersättning. Mycket av det som sägs i de 10 stegen tas upp i föreskrifterna, som är bindande regler för hälso/sjukvårdspersonal. Här står att vårdpersonal bara får ge barn modersmjölksersättnign "när behov föreligger" och att det ska dokumenteras i barnets patientjournal och moderns journal. vidare ska vårdpersonal berätta för kvinnor hur de kan förbereda och upprätthålla amningen, att det kan vara svårt att lsuta med tillägg om man en gång börjar, hur man använder modersmjölksersättning på rätt sätt. Dessutom hänvisar föreskriften till en annan föreskrift (SOSFS 2005:12) om att man ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Även om föreskriften är bra så verkar den inte räcka. Det är vanligt att nyfödda barn tillmatas på mycket lösa grunder och även i övrigt får dåliuga råd om amning eller felaktiga råd om uppfödning. Det är t ex inte helt ovanligt att föräldrar får höra att de ska börja ge sina barn gröt t o m före fyramånadersdagen, för att barnen ska bli mätta och inte vilja amma så "ofta". Många barn VILL amma ofta och vara nära sin vårdare jämt, det är en medfödd överlevnadsstrategi!

I de tio stegen ingår att varje enhet själv ska skriva en amningspolicy som alla på enheten ska följa. All personal ska utbildas i amning. Det var det som skedde i Sverige under försata halvan av 1990-talet och samtidigt som alla sjukhus utnämnts som amningsvänliga var amningsförekomsten all time high i Sverige. Utnämningen var alltid tänkt som en färskvara, det kommer hela tiden ny perosnal till avdelningarna som behöver fortbildas. Men här gick något fel. Amningspressen uppstod i ett glapp mellan vårdens förväntningar på att man som nybliven mamma ska amma, och dess oförmåga att ge instruktioner och stöd som skulle kunna göra amningen möjlig. Det står i SOSFS 2008:33 att information om amning och ersättning ska vara "objektiv och entydig" samt individuellt anpassad.

Här finns en länk om du vill kontakta Socialstyrelsen och säga ditt hjärtas mening om dess syn på amning och flaskmatning.

Inga kommentarer: