söndag 31 oktober 2010

Amma förtidigt födda och adopterade tvillingar

Av Eva-Lotta Funkquist

Att amma adoptivbarn har förekommit genom historien. Här finns en fallstudie om en adoptivmamma som ammade sina förtidigt födda tvillingar fullt två månader efter utskrivning från sjukhuset. Hon var 33 år då barnen föddes och hade en historia av barnlöshet bakom sig. Tjugo veckor innan barnen föddes började hon ta medicinen domperidone och p-piller som innehöll norethindrone och östradiol. Efter tio veckor började hon pumpa. När tvillingar väl föddes i vecka 34 var personalen restriktiv och tidsbegränsade mammans rätt att ha dem hos sig och försöka amma dem.

I en tidigare studie har det visat sig att gynnsamma faktorer för att lyckas amma adoptivbarn är: motivation, positiv attityd, en bebis som suger ofta, bra stöd från familj, särskilt pappan, och bra stöd från hälsovårdspersonal.

En av läkarna på avdelningen ansåg att det var ett mirakel att mamman lyckdes amma tvillingara. Själv såg hon det mer som en "naturlig" del av sitt moderskap. Hennes mamma hade ammat henne och i hela hennes liv hade hon fått höra hur underbart hon hade tyckt att det var. Adoptivmamman kände att ge barnen bröstmjölk var något hon kunde erbjuda från sin kropp. Hon kunde inte bära dem, men hon kunde göra det här.

Inga kommentarer: