torsdag 14 april 2011

Amning och studieresultat för 9-åringar

Av Eva-Lotta Funkquist

Forskare i Irland har gjort en stor undersökning om hur det är för barn att växa upp där. I en delstudie har man tittat på hur amning påverkar studieresultat. Det visade sig att ammade irländska barn presterade bättre. Skillnaden kvarstod om man tog hänsyn till sociokulturella faktorer. I den grupp som bestod av de allra mest socialt priviligierade barnen var skillnaden nära nog noll. Klicka på rubriken.

Inga kommentarer: