måndag 11 april 2011

Utåtagerande beteende på Sri Lanka

Av Eva-Lotta Funkquist

Förekomsten av utåtagerande beteenden bland barn är inte så väl kartlagt i utvecklingsländer. På Sri Lanka gjorde man en undersökning där mödrarna fick skatta sitt barns beteemde med hjälp av Child Behaviour Assessment Instrument. Man bedömde att ungefär 20% av barnen hade utåtagerande beteende och förekomsten var högre bland pojkar. Amning kortare än tre månader, att växa upp med en ensamstående förälder och låg socioekonomisk status var faktorer som ökade risken för att barnet skulle bli utåtagerande. Klicka på rubriken om du vill se artikeln.

1 kommentar:

Signe sa...

En liten anmärkning bara: jag kan inte riktigt få det till att dessa faktorer "ökade risken" för utåtagerande. Det finns ett samband (association) och de var var för sig "förutsägande" (independent predictors). En samvariation alltså som dock, vad jag förstår, inte säger något om orsakssamband. Har inte läst hela artikeln, bara sammanfattningen. (Försöker hitta något att illustrera med, men kommer bara på "ökar låga inkomster risken för rökning?")
Signe Franks