torsdag 7 maj 2009

Brittiska tillväxtkurvor efter WHO:s standard

Nu går Storbritannien över till tillväxtkurvor baserade på WHO:s standard. Denna beskriver optimal tillväxt för barn. De tidigare brittiska kurvorna grundade sig på både ammade barn och barn som matats med bröstmjölksersättning och speglar inte normala fluktuationer i viktutveclingen hos ammade spädbarn unbder de första veckorna, skriver det brittiska barnläkarsällskapet, Royal College of Paediatrics and Child Health.
Med kurvorna följer också instruktioner för hur man ska använda sig av och tolka kurvorna. Det finns också speciellla kurvor för barn som har mycket låg födelsevikt.
De nya kurvorna ska användas till alla barn som föds i Storbritannien från och med på måndag, den 11 maj.

Inga kommentarer: