torsdag 28 maj 2009

Mot sömnmetoder

Dagens Nyheter skriver idag att Marie Köhler har skrivit ett varningsmejl till alla barnläkare i Sverige angående Anna Wahlgrens metoder. Det är bra Marie, det är jätte, jätte bra. Hurra! Men jag är en vän av ordning i den här frågan, barnhälsovården har under många år fört ut liknande råd som de Anna Wahlgren står för, de har också sagt att föräldrar ska döva sitt samvete och inte ta upp ett barn som skriker, hur ledset barnet än är. De har också sagt att man inte ska ta upp ett barn som dunkar huvudet i spjälsängen. Se följande citat hämtad ur en lärobok i barnhälsovård.

”Omkring 5-15% av alla barn är huvuddunkare under längre eller kortare perioder. Vanligen står barnet fyrfota och dunkar huvudet i kudden, men ibland finner man barn, som dunkar huvudet mot sängkanten eller mot väggen. Dessa dunkningar kan givetvis vara mycket störande för familjen, då barnet med sina rörelser kan förflytta sängen runt i rummet... Orsakssambanden är ej klarlagda och inte heller finns någon symtomatisk behandling. Föräldrarna behöver stöd och försäkran att dunkningarna inte ger fysiska skador. Det är viktigt att vid rådgivning också påpeka riskerna att förstärka beteendet genom att avbryta med mat och lek på natten.” (Barnhälsovård, Hagelin, Sundelin, Magnusson 1992)


Snälla, snälla alla Sveriges barnläkare, låt inte Anna Wahlgren bli en syndabock. Tänk självkritiskt och modigt. Annars riskerar råd av den här typen dyka upp igen och igen! Ett spädbarn som är ledset vill komma upp i famnen. Alla sova-hela-natten kurer är kränkande för ett barn, inte bara Anna Wahlgrens!

Eva-Lotta Funkquist

Inga kommentarer: