fredag 1 maj 2009

Nu går drevet mot Anna Wahlgren

Marit Olanders har tidigare uppmärksammat Anna Wahlgrens tryckpressmetod här på bloggen. Metoden beskrevs i en film på Anna Wahlgrens hemsida, men är nu bortplockad. Nu går drevet. Det är lätt, tacksamt och ofarligt för barnläkare att kritisera Anna Wahlgren. Jag efterlyser mer självkritik inom den egna kåren och inom barnhälsovården. Skulle femminutersmetoden filmas då den genomförs skulle det bli lika upprörda känslor och det skulle uppfattas som lika kränkande för barnet. Men femminutersmetoden rekommenderas av barnhälsovården på många håll i Sverige och det material som lär ut metoden till föräldrar är skrivet av barnläkare.


I många år har barnhälsovården propagerat för att det är bra för barn att somna själva och att det är helt oskadligt för barnet att gråta sig till sömns. Man har förmedlat bilden; det är bäst för dig och ditt barn om barnet lär sig somna själv så tidigt som möjligt. Den här mycket väl spridda uppfattningen inom barnhälsovården är en utmärkt grogrund för att föräldrar ska bli desperata och prova vad som helst för att få barnet att somna själv: t.o.m. tryckpressmetoden och femminutersmetoden. Många föräldrar har senare fått dåligt samvete och plågas av minnen av vad de utsatt barnet för. Det räcker med att höra talas om metoden för att jag ska få flashbacks berättar Nils Pettersson på sin blogg.


Barn som ska sova vill somna i en förälders famn eller ligga bredvid en förälder. Barnhälsovården borde uppmuntra och förbereda föräldrar på detta. Det är hög tid för en ny syn på barns sömn och barnhälsovården har ett stort ansvar och det finns mycket anledning till självkritik. Låt inte Anna Wahlgen bli en syndabock som friar barnläkare och barnhälsovården från ansvar!


Eva-Lotta Funkuist

Inga kommentarer: