torsdag 9 december 2010

ADHD och associerade faktorer i Saudiarabien

Av Eva-Lotta Funkquist

Genom frågeformulär till lärare och föräldrar spårade man barn med ADHD-symtom för att sedan leta efter familjefaktorer som var associerade med dessa symtom. ADHD kan delas in i tre undergrupper beroende på symtombild; ouppmärksamhet, hyperaktivitet och ADHD med en kombination av dessa båda symtom. Att vara sjätte barnet i familjen var associerat med alla tre undergrupper av ADHD. Att leva med en ensamstående förälder var associerat med hyperaktivitet och att var flaskuppfödd var associerat med ouppmärksamhet. Klicka på rubriken om du vill se artikeln.

Inga kommentarer: