söndag 5 december 2010

Amning och depression

Av Eva-Lotta Funkquist

Det enkät-instrument som oftast används för att mäta depression hos nyblivna mammor är Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). EPDS är en självskattningsskala som är framtagen av en engelsk psykiater. Meningen är att den ska användas i vården för att upptäcka depressiva symtom hos kvinnor som just har fött barn. Formuläret består av 10 frågor med fyra svarsalternativ som man kan få 0,1, 2 eller 3 poäng på. Maximalt antal poäng är alltså 30. Ju högre poäng desto mer deprimerad är mamman. Om man har tio eller fler poäng anses det kunna tyda på möjlig depression. I de flesta länder har man valt att 12 poäng och där över ska leda till fortsatt bedömning. Detta för att vårdapparaten inte ska överhopas med arbete.

De mammor som hade högst poäng på EPDS då barnet var några dagar gammalt ammade mindre ofta då barnet var tre månader. Även en liten höjning i EPDS-poäng innebar sämre amningsutfall. Klicka på rubriken om du vill se artikeln.

3 kommentarer:

Cecilia sa...

Det vore väldigt intressant att veta mer om vad som är hönan eller ägget när det gäller depression. Orkar man inte amma pga depression eller blir depressionen värre och därför slutar mamman amma? Eller är det omvänt så att utebliven amning är en riskfaktor för depression, kanske pga minskat horompåslag eller sorg över att amningen inte fungerat? Finns det en dominoeffekter?

KL sa...

Eller blir man deprimerad av amningsrelaterade problem, som smärtor, mjölkstockningar, svamp, osv.?!
Det vet jag ju att iallafall jag själv kan skriva under på!

Veronika sa...

I vilket fall kan det ju inte vara lätt att stå ut med och komma tillrätta med amningsproblem om man är deprimerad. Är inte ett depressionssymptom att man inte tycker man förtjänar att få hjälp?Så råkar man få både amningsproblem och depression är det nog mycket större chans att man slutar amma än om man bara har amningsproblem, men i övrigt mår bra. Och det borde vara tillräckligt för att statistiken ska visa ett samband mellan depression och kortare amningstid, även om det inte alls finns något samband mellan depression och att amning går dåligt.