måndag 27 december 2010

Attityder till amning

Av Eva-Lotta Funkquist

Om man frågar kvinnor innan de fått barn om hur de upplever att se en annan kvinna amma så kan svaret antyda hur sannolikt det är att hon har för avsikt att amma sitt eget barn. Det var mer än sex gånger så vanligt att kvinnor som höll med om påståendet "det var underbart att se henne amma" själva avsåg att amma, jämfört med kvinnor som inte höll med. Klicka på rubriken om du vill se artikeln.

Inga kommentarer: