söndag 26 december 2010

Tonåringar vill lära, inte bli tillsagda...

Av Eva-Lotta Funkquist

I USA har amningsförekomsten stadigt ökat sedan 1990-talet (vid vissa mätpunkter är den högre i USA än i Sverige). Inom vissa grupper fortsätter dock förekomsten att vara låg. I en undersökning hade endast 53.5% av tonårsmödrarna ammat något överhuvudtaget och vid sex månader ammade 18.2%. Det här anses olyckligt eftersom de hälsobringande effekter amningen för med sig har speciell betydelse för många av tonåringarnas barn. Till exempel får tonåringar oftare förtidigt födda barn. I en studie där man genom fokusgruppintervjuer försökte ta reda på tonårsmödrars attityder till amning visade det sig att alla kände till amningens hälsobringande effekter. Det var dock bara en av 16 som själv aktivt hade sökt information om amning. De andra refererade till kunskapen om bröstmjölkens fördelar med konstateranden som: "man säger att". Den här kunskapen tycktes inte vara stark nog för att fullfölja en amningsintention.

Några av tonåringara hade anhöriga som var direkt negativa till deras beslut att amma. En mamma bestämde sig för att fortsätta amma eftersom bebisen "föreföll att gilla det". Ett argument för att amma var att "bebisen kommer först". Samma argument blev sedan orsaken till att flera avslutade amningen eftersom tonårsmödrarna hade låg tilltro till att de kunde förse barnet med den mjölk det behövde. Att amma offentigt var för de flesta en otänkbar sak och flera av mammorna uttryckte en oro för att det ammade barnet skulle bli för beroende av henne. En mamma konstaterade "de säger att när man ger dem bröstet så vägrar de flaskan". Att amma barn som var äldre än flera månader upp till ett år tyckte tonåringarna var avvikande.

En av författarnas slutsats är att tonåringars motivation för att amma skulle kunna ökas om de fick hjälp till en mer aktiv inlärningssituation gemom att hälsopersonal t.ex. tipsar om bra amningssajter. Klicka på rubriken om du vill se artikeln.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vuxna kvinnor vill inte bli tillsagda att amma heller.

God fortsättning förresten!!

Hälsningar,
Andrea Nord :)

Roten sa...

Andrea Nord : Eh nej, är det någon som har sagt det?

Anonym sa...

Kanske ingen här på Amningsbloggen, men barnmormorskorna ute på MVC.
/Andrea Nord

Karin Sutare sa...

Ännu en god påminnelse om att det är i mötet, i samtalet, i respekten för den du möter, det är där vi kan och ska börja i amningsinformationen! Kanske ännu viktigare i mötet med unga, men egentligen ingen skillnad i ålder tror jag.